Uutishuone

ASIAlaisten työttömyys pysyy alhaisena

22.04.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Lomautusuutisista ja heikoista suhdanne-ennusteista huolimatta ASIAlaisten laskennallinen työttömyys on laskenut kevään aikana. ASIAlaisten työttömyysaste alittaa nyt KOKO-kassan yleisen tason.

KOKO-kassan tilastojen mukaan ASIAn jäsenten laskennallinen työttömyysaste laski maaliskuussa 0,5 prosenttiyksikköä 3,6 prosenttiin. Luku on sama kuin vuosi sitten. Työttömyys ylitti neljän prosentin vain hetkellisesti viime vuoden elokuussa sekä helmikuussa.

ASIAn ansiopäivärahan saajista 67 prosenttia oli työttömiä ja 14 prosenttia kokoaikaisesti lomautettuina. Vuosi sitten lomautettujen osuus oli hieman alhaisempi eli 11 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli helmikuun lopussa yhteensä 289 700 työtöntä työnhakijaa, joista 47 700 olivat korkeakoulutettuja. Luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut.

Akava Worksin työttömyys- ja lomautuskatsaus

Viimeisimmässä työttömyyskatsauksessa Akava Works toteaa, että työttömyys kasvaa maltillisesti, mutta akavalaisten työttömyys kasvaa nopeammin kuin ei-korkeakoulutettujen työttömyys. Korkeakoulutettujen työttömien määrä on noussut suhteellisesti eniten teknistaloudellisilla aloilla, luonnontieteilijöillä sekä taide- ja kulttuurialoilla.

Huomioitavaa on, että 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä ja yli 60-vuotiaissa korkeakoulutettuja työttömiä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2011 jälkeen. Sen sijaan 50–59-vuotiaiden keskuudessa työttömyyden kasvu on selvästi maltillisempaa. Yli 60-vuotiaiden korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut vain maltillisesti, mutta varsinaisena ongelmana on rakenteellinen työttömyys, sillä yli 60-vuotiaita työttömiä on absoluuttisesti enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 2011.

Akava Works muistuttaa, että korkeakoulutettujen työttömyys on usein noussut ennen laajempaa työttömyyden nousua. Nähtäväksi jää, kohoaako työttömyys tälläkin kertaa korkeakoulutettujen perässä vai ehtiikö ennustetut koronlaskut kääntää talouden suunnan kohti noususuhdannetta.


Teksti: Mats Nyman, ASIAn toiminnanjohtaja

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...