Lakipalvelut

Palkkaneuvonta ASIAn jäsenille

Palkkaneuvontaa voit hyödyntää esimerkiksi hakiessasi uutta työtä tai silloin, kun käyt palkkaneuvotteluja. Annamme sinulle tilastotietoihin pohjautuvan arvion siitä, mille tasolle palkkasi pitäisi asettua huomion ottaen toimiala, tehtäväsi, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi.

Lisäksi työsuhdeneuvonnassamme käsitellään usein mm. insentiiveihin, optioihin, osakkeisiin, bonuksiin, provisioihin ja tulospalkkaan liittyviä asioita niin neuvotteluvaiheessa kuin syntyneisiin epävarmuuksiin tai epäselvyyksiin liittyen.

Palkkatilastot

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimhenkilöt YTN toteuttaa vuosittain palkkatutkimuksen, johon sisältyy myös meidän liiton tiedot. YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa yksityisellä sektorilla ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta.

Tarkemmat alakohtaiset ja tehtävätasoiset taulukot löydät Jäsenportaalissa (vaatii jäsenkirjautumisen)

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. YTN-data tarkastelee asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien palkkoja ja työoloja.

Syksyllä 2022 ylempien toimihenkilöiden keskiarvopalkka oli 4 912 euroa kuukaudessa ja mediaanipalkka 4 650 euroa kuukaudessa.

Mistä palkka muodostuu?

Palkka voi määräytyä työntekijän ja työnantajan välisen työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimusaloilla vähimmäisehdot määrää alan työehtosopimus. Työehtosopimus takaa yleensä paremmat työehdot kuin yksittäisellä työntekijällä on mahdollista sopia omassa työsopimuksessaan työlainsäädäntöön perustuen.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työntekijällä on oikeus saada tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Se, mitä missäkin työssä pidetään kohtuullisena, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Palkanmaksu voi perustua aikaan (tunti- tai kuukausipalkka) tai työn suoritukseen ja tulokseen.

Palkka voi muodostua tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen; vaativammasta työstä tulisi maksaa korkeampaa palkkaa

Muuta hyödyllistä palkkatietoa

Akavan palkkiosuositukset
Paranna palkkaasi - tukea palkkeneuvotteluihin -opas (Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n laatima opas)