Jäsenyys

Turvallisen tilan periaatteet

Asiantuntijat ja Esihenkilöy ASIA ry noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisen tilan periaatteita.

Me ASIAssa haluamme, että tapahtumamme ovat jokaiselle miellyttävä kokemus. Haluamme luoda tapahtumiin ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille. Siksi toivomme ja odotamme, että tapahtumiimme osallistuvat noudattavat näitä periaatteita.

Jokaista kunnioittava käytös

Käyttäydymme tapahtumassa toisiamme kunnioittavalla tavalla:

 • Jokainen saa olla oma itsensä.
 • Otamme muut huomioon omassa toiminnassamme ja puheissamme.
 • Kohtelemme toisia kunnioittavasti, autamme tarvittaessa muita, emmekä jätä ketään yksin.
 • Puutumme, jos havaitsemme epäasiallista tai sopimatonta käytöstä.

Sopimaton käyttäytyminen

Häirintänä tai muutoin epäsopivana käytöksenä tapahtumassa pidetään:

 • Väkivalta, väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen kielenkäyttö toisia ihmisiä kohtaan.
 • Seksistinen, rasistinen, homo- tai transfobinen ja vammaa tai terveydentilaa halventava kielenkäyttö ja vitsailu.
 • Toisen ihmisen loukkaaminen erityisesti sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, uskontoon tai vammaan liittyen.
 • Seksuaalinen häirintä sisältäen seksistiset kommentit tai vitsit, sopimattoman koskettelun tai kourimisen ja ei-toivotun ehdottelun. Toisen koskettamiseen tulee olla suostumus.

Seuraukset sopimattomasta käyttäytymisestä

 • Tapahtuman järjestäjällä on oikeus pyytää lopettamaan sopimaton käytös ja tätä pyyntöä tulee noudattaa välittömästi.
 • Tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa sopimattomasti käyttäytyvät osallistujat tapahtumasta/tapahtumista ilman erillistä varoitusta tilapäisesti tai pysyvästi.

Toimi näin häirintätilanteissa

Jos koet häirintää tai epäasiallista käytöstä tai havaitset tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään. 

 • Kerro, mitä on tapahtunut tai mitä olet kokenut.
 • Keskustele tapahtuman järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemisesta.
 • Tapahtuman järjestäjä on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin.

Turvallisen tilan periaatteet on hyväksytty ASIAn hallituksessa kesäkuussa 2023.