Jäsenyys

Jäsenmaksualennukset

Voit saada alennusta jäsenmaksusta, jos olet esimerkiksi perhevapaalla, työttömänä tai opiskelet.

Myönnämme alennuksen jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkkatuloja tai palkaksi luettavaa korvausta työttömyyden, lomautuksen, perhevapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Jäsenyhdistysten (SAVAL, Luotsiliitto, lentäjäyhdistykset, lennonjohtajat, meriliikenneohjaajat, FT) alennukset vaihtelevat.

Huomioithan nämä

 • Jäsenmaksualennusta on aina haettava kirjallisesti jokaiselle vuodelle erikseen. Tämä johtuu siitä, että ASIA ei saa tietoa esimerkiksi työttömyyskassan kautta.
 • Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen asia@asia.fi ja sen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää alennushakemuslomaketta. Vaaditut liitteet on toimitettava sähköisessä muodossa. 
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, jolta alennusta haetaan, millä perusteella ja liitteeksi on laitettava asiakirja (kopio) alennukseen oikeuttavasta syystä.
 • Alennus on haettava viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jota alennus koskee.

Liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. Eronneelle jäsenelle ei myönnetä takautuvaa alennusta. 

Etukäteen alennusta voivat hakea

 • pitkäaikaistyöttömät (työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidemmän ajan)
 • vuorotteluvapaalla olevat
 • perhevapaalla olevat
 • päätoimiset opiskelijat
 • pitkäaikaissairaat tai kuntoutuseläkkeellä olevat
 • varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavat.

Jos kuulut johonkin edellä mainituista ryhmistä, voit hakea alennusta etukäteen koko palkattomalle ajalle. Pitkäaikaistyöttömät lähettävät alennushakemuksen kerran vuodessa kuluvalle vuodelle esim. tammi-helmikuussa.

Työttömät työnhakijat

Voit lähettää alennushakemuksen sitten, kun olet saanut ensimmäisen päivärahapäätöksen ja toimitat siitä kopion ASIAlle. (Poikkeus vuoden lopulla työttömäksi jäävät.)

 • kopio tai kuvakaappaus KOKO-kassan viimeisimmästä maksuilmoituksesta. 
  (TE-toimiston todistus työnhaun voimassaolosta ei ole riittävä todiste.)

Suosittelemme hakemusta 6 kuukauden jaksoissa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään hakemukseen em. liite ja jos työttömyys jatkuu vielä syksyllä, toisen hakemuksen voi tehdä ilman liitettä sähköpostilla. Alennus voidaan myöntää niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen saa työttömyyspäivärahaa. Soviteltua päivärahaa saavat eivät ole oikeutettuja alennukseen.

Vuorotteluvapaalla olevat

 • kopio vuorottelusopimuksesta tai KOKO-kassan päätöksestä.

Perhevapaalla olevat

 • kopio KELAn vanhempainpäivärahapäätöksestä tai kotihoidontukipäätöksestä. Alennukseen ei ole oikeutta ajalta, jolta työnantaja maksaa palkkaa.

Päätoimiset opiskelijat

 • opintosuoritusote tai muu todistus opiskelusta.

Sairauspäivärahalla olevat

 • kopio KELAn sairaspäivärahapäätöksestä tai muu todistus. Alennukseen ei ole oikeutta sairausajalta, jolta työantaja maksaa palkkaa.

Jäsenmaksualennusta ei myönnetä

 • ns. irtisanomispaketin jaksotusajalla oleville
 • sovitellulla päivärahalla oleville
 • osa-aikatyöntekijöille
 • eronneelle tai erotetulle jäsenelle.

Lisätietoa jäsenmaksualennuksista: ASIAn jäsenpalvelu, p. 09 2510 1310, asia@asia.fi.