Jäsenyys

Jäsenmaksualennukset

Voit saada alennusta jäsenmaksusta, jos olet esimerkiksi perhevapaalla, työttömänä tai opiskelet.

Myönnämme alennuksen normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkkatuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Alennus on haettava kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jäsenyhdistysten (SAVAL, Luotsiliitto, lentäjäyhdistykset, lennonjohtajat, meriliikenneohjaajat, FT) alennukset vaihtelevat.

Huomioithan nämä

 • Jäsenmaksualennusta on aina haettava kirjallisesti jokaiselle vuodelle erikseen. Tämä johtuu siitä, että ASIA ei saa tietoa esimerkiksi työttämyyskassan kautta.
 • Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää alennushakemuslomaketta. 
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, jolta alennusta haetaan ja liitteeksi on laitettava asiakirja (kopio) alennukseen oikeuttavasta syystä.
 • Alennuksen voi hakea myös sähköpostilla, jos vaadittavat liitteet ovat sähköisessä muodossa.
 • Alennukset on haettava viimeistään kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. Eronneelle jäsenelle ei myönnetä takautuvaa alennusta. 

Lähetä alennushakemus joko postitse Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostilla asia@asia.fi.

Erityistapaukset

 • ns. eläkeputkessa olevat pitkäaikaistyöttömät
 • vuorotteluvapaalla olevat
 • vanhempain- ja hoitovapaalla olevat
 • päätoimiset opiskelijat
 • pitkäaikaissairaat
 • varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavat

Jos kuulut johonkin edellä mainituista ryhmistä, voit hakea alennusta etukäteen koko palkattomalle ajalle. Pitkäaikaistyöttömät lähettävät alennushakemuksen kerran vuodessa kuluvalle vuodelle esim. tammi-helmikuussa.

Työttömät työnhakijat

 • kopio tai kuvakaappaus KOKO-kassan viimeisimmästä maksuilmoituksesta

Suosittelemme hakemusta 6 kuukauden jaksoissa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään hakemukseen em. liite ja jos työttömyys jatkuu vielä syksyllä, toisen hakemuksen voi tehdä ilman liitettä esim. sähköpostilla. Alennus myönnetään takautuvasti (3-12 kuukauden jaksoissa) niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen saa työttömyyspäivärahaa. Ns. työttömyyseläkeputkessa olevat voivat hakea alennukset etukäteen kuluvalle vuodelle. Soviteltua päivärahaa saavat eivät ole oikeutettuja alennukseen.

Vuorotteluvapaalla olevat

 • kopio vuorottelusopimuksesta tai KOKO-kassan päätöksestä

Äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat

 • kopio KELAn äitiys-/vanhempainrahapäätöksestä

Huom! Alennusta haetaan niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen ei saa työantajan maksamaa palkkaa

Hoitovapaalla olevat

 • kopio KELAn kotihoidontukipäätöksestä tai kopio työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätoimiset opiskelijat

 • opintosuoritusote tai muu todistus

Sairauslomalla olevat

 • kopio KELAn sairaspäivärahapäätöksestä tai muu todistus

Jäsenmaksualennusta ei myönnetä

 • ns. irtisanomispaketin jaksotusajalla oleville
 • sovitellulla päivärahalla oleville
 • osa-aikatyöntekijöille
 • eronneelle jäsenelle


Lisätietoa jäsenmaksualennuksista: Pekka Potinkara, puh. (09) 2510 1330.