Tietopankki työsuhteesta

Työsuojelutoiminta

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä kaikilla työpaikoilla. Työpaikoilla, joilla työskentelee yli 10 henkilöä, on valittava työsuojeluvaltuutettu. Jos toimit työsuojeluvaltuutettuna, edustat koko henkilöstä tai tiettyä henkilöstöryhmää, et pelkästään liittojen jäsenistöä.

Työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojelupäällikkönä olet vastuussa työsuojelutoiminnasta. Vastuullasi on työsuojelutoiminnan kehittäminen ja siitä ohjeistaminen. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työkavereidensa työturvallisuudesta ja työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite. Työsuojeluvastuu on esimiehellä ja viimekädessä yrityksen johdolla. Työsuojelun valvonta on viranomaistoimintaa. Käytännössä valvontaa tekevät työsuojelupiirien työsuojelutarkastajat.

Toimiessasi työsuojeluvaltuutettuna työnantajan tulee huolehtia siitä, että sinulla on mahdollisuus saada asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Sinulla on oikeus osallistua koulutuksiin työaikana, jollei työehtosopimuksessa toisin sovita. Työnantaja vastaa koulutuksen kuluista.

Työsuojeluvaltuutettuna sinulla on oikeus saada työnantajalta sellaisia asiakirjoja ja luetteloita, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan, samoin sinulla on oikeus tutustua työnturvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin lausuntoihin ja tutkimustuloksiin. Sinulla tulee olla mahdollisuus hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä työajalla.

Työsuojeluvaltuutettuna sinulla on samanlainen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä.

Työsuojeluvaltuutetuille peruskoulutusta antaa Työturvallisuuskeskus. Lisäksi YTN järjestää koulutusta työsuojeluvaltuutetuille.