Lakipalvelut

Lakipalvelut ASIAn jäsenille


Työsuhdeneuvonta

ASIAn työsuhdejuristi on vain puhelinsoiton päässä. Voit kysyä häneltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten:

Työsuhdeneuvontamme ASIAn jäsenille on laajan puhelinneuvonnan lisäksi muun muassa asiakirjojen läpikäyntiä, vaatimuskirjelmien laadintaa sekä sovintoneuvotteluihin osallistumista puolestasi. Juristimme arvioivat aina tapauskohtaisesti tarpeelliset ja järkevät toimenpiteet sekä aikataulun.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvontamme palvelee maksutta ASIAn jäseniä arkisin kello 8.30–12. Katso yhteystietomme täältä »

Irtisanominen ja muut erimielisyydet työnantajan kanssa

Irtisanotuksi tullut kaipaa usein pätevän juristin neuvoja tilanteeseen. Työsuhdeasioihin perehtynyt juristi tietää, onko irtisanomiselle lainmukainen peruste ja onko prosessissa toimittu oikein.

Jäsenenä saat liitolta neuvottelutukea. Tarvittaessa ASIAn ljuristi neuvottelee työnantajan tai työnantajaliiton edustajan kanssa ja pyrkii sopimusratkaisuun hyväksymälläsi tavalla.

Uusi jäsen

Saat juristeiltamme neuvontaa aina jäsenyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Mikäli sinulla on riitatilanne, saat työsuhdeneuvontaan kuuluvat lakipalvelut koko laajuudessaan - sisältäen muun muassa asiakirjojen läpikäymisen, vaatimuskirjelmät ja sovintoneuvottelut - kun riita perustuu jäsenyyden aikaisiin tapahtumiin (muista liitoista siirtyvillä työsuhdeneuvonta on koko laajuudessaan voimassa joka tapauksessa heti).

Tarvitsetko muutakin kuin neuvoja? Liity ASIAn jäseneksi jo tänään, jotta voit hyödyntää riita-asioita koskevat kaikki lakipalvelumme heti, kun tarve on.

Tutustu jäsenyyteemme ja sen mukanaan tuomiin jäsenetuihin »

Työsopimus

Työsopimuksessa määritellään monia asioita, joita sopimusta solmiva saattaa pitää itsestäänselvyytenä. Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö ASIAn työsuhdelakimiehillä. Ohjeistusta saat myös kilpailukieltosopimukseen ja johtajasopimuksen tekoon.

Laaja tietopankki

ASIAn sivuilla on runsaasti tietoa työsuhdeasioista. Muistutamme kuitenkin, että monesti työsuhteisiin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia, ja parhaiten sinua neuvovat työsuhdeasioiden ja työttömyysturvan asiantuntijamme.

Ajankohtaista tietoa

ASIAn jäsenenä opit jatkuvasti uutta työsuhteen ehdoista ja ajankohtaisista asioista jäsenlehdestämme ja uutiskirjeistämme. Ajatuksia esimiestyön arjesta: YTN Esimiesjaksaminen -opas

eLakipalvelu

Juristimme auttavat sinua henkilökohtaisesti työelämän oikeudellisissa asioissa. Muistathan, että yleisiin työelämän kysymyksiin löydät nopeasti ja välittömästi vastauksen eLakipalvelusta, joka on käytettävissä 24/7 jäsensivuilla. Palvelun käyttäminen on jäsenille maksutonta.


Oikeudenkäynnit (riitautus 1.1.2022 alkaen)

Jos riitaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla, on jäsenellä mahdollisuus hakea ASIAlta oikeusapua työoikeudellisen asiansa viemiseksi tuomioistuimen ratkaistavaksi. Mikäli oikeusapu myönnetään, ASIAn omien juristien työ on jäsenelle maksutonta myös oikeudenkäynneissä. Lisäksi ASIA maksaa jäsenten puolesta seuraavat kulut:

 • riidan hoitamiseen liittyvät oikeudenkäyntimaksut
 • todistajanpalkkiot
 • asiamiehen ja todistajien matkakulut
 • sekä muut ko. oikeudenkäyntijuristin hyväksymät välittömät kulut.

Jäsenen henkilökohtaisia kuluja ja ajan käyttöä asiassa ei korvata.

ASIA korvaa oikeuteen viemissään asioissa myös mahdolliset tuomioistuimen määräämät vastapuolen kulut kaikissa oikeusasteissa, omavastuun ylittävin osin, enimmäismäärään asti. Omavastuu on 15 prosenttia ja enimmäismäärä on 17.000 euroa per riita-asia.

Oikeusapua voidaan antaa seuraavilla edellytyksillä:

 • Oikeusapua hakeneen jäsenyys ASIAssä on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen tapahtumaa, josta riita johtuu. Karenssiaikaa ei sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt ASIAn jäseneksi suoraan toisesta ammattiliitosta.
 • Jäsenyys on voimassa toimeksiannon ajan ja jäsenmaksut on suoritettu.
 • Jutun intressi ei ole pieni ja erimielisyys ei ole vähämerkityksellinen.
 • Jäsen ei ole ennen prosessia tai prosessin aikana kieltäytynyt ASIAn suosittelemasta sovinnosta.
 • Vaatimusten on oltava Suomen oikeusjärjestyksen mukaisia ja oltava toteen näytettävissä.
 • Laillisen oikeuspaikan on oltava Suomessa ja riidassa sovellettavan lain on oltava Suomen laki.
 • Jäsentä ei todennäköisesti ole kohdeltu lain tai sopimusten mukaisesti.

ASIA voi tehdä ratkaisun oikeusavun antamisesta myös muissa tilanteissa, jolloin omille oikeudenkäyntikuluille voi olla omavastuu ja/tai enimmäismäärä, ja vastapuolen kulujen korvaamiselle voi olla edellä mainittua suurempi omavastuu ja/tai pienempi enimmäismäärä.