Tietopankki työsuhteesta

YTN:n Työsuhdeopas

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa ja palvelualoilla. Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteelli- sen suuri itsenäisyys ja vastuu. Ylemmän toimihenkilön työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Työsuhdeoppaasta saat tietoa esimerkiksi

  • työoikeuden perusteista
  • työsopimuksen tekemisestä
  • vuosilomista
  • työturvallisiuudesta
  • lomautuksista
  • palkkaturvasta

Lataa opas: YTN:n työsuhdeopas (2019)