Palvelut & edut

Edunvalvonta työpaikalla

Jäsenten ammatillinen edunvalvonta on ASIAn keskeisiä tehtäviä. Edunvalvontaa on, että pyrimme työehtosopimusten kautta turvaamaan jäsenillemme parhaat mahdolliset työsuhteen ehdot, kuten sairausajan palkan, lomarahat ja säännölliset palkankorotukset. Jos työpaikalla ei sovelleta mitään työehtosopimusta, jäsenet voivat olla yhteydessä ASIAn kokeneisiin juristeihin ja saada apua ja tukea työelämän kysymyksiin.

Yritysyhdistykset - Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Yritysyhdistykset ovat osa ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa, mutta niillä on myös tärkeä rooli ylempien toimihenkilöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä työpaikalla.

Monissa yrityksissä toimii yritysyhdistys, jonka tehtävänä on muun muassa jäsenten työsuhteeseen liittyvien etujen ajaminen sekä ylempien toimihenkilöiden yhteisöllisyyden lisääminen työpaikalla. Yritysyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli ne voivat tehdä sitovia paikallisia sopimuksia ja työehtosopimuksia.

Jos haluat liittyä YTN:n yritysyhdistykseen, ota yhteyttä yhdistyksen edustajaan työpaikallasi. Katso yritysyhdistysluettelo >>

Jos työpaikallasi ei vielä ole yritysyhdistystä ja sellaiselle olisi tarvetta, löydät ohjeet yhdistyksen perustamiseen YTN:n sivuilta. Voit olla yhteydessä myös yhteyspäällikkö Enni Nirholaan.
Katso yhteystiedot >>

Henkilöstöedustajat

Yrityksessä voi olla henkilöstön edustajia monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa. Yleisin ja tunnetuin tehtävä on luottamusmies, jota työehtosopimuksesta riippuen voidaan kutsua myös luottamushenkilöksi tai yhteyshenkilöksi. Henkilöstöä edustavat myös työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja.

Luottamusmies/luottamushenkilö

Luottamusmies on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työpaikalla työehtosopimukseen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä ja liittoa. Luottamusmiehen valinta perustuu alan työehtosopimuksen määräyksiin. Jos työpaikalla ei noudeta mitään työehtosopimusta, henkilöstö voi valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Ylempiä toimihenkilöitä edustava luottamusmies/valtuutettu voi olla minkä tahansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliiton jäsen, joka edustaa kaikkia ylempiä toimihenkilöitä näiden jäsenliitosta riippumatta. Jos työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä, ota yhteyttä ASIAn Enni Nirholaan tai omaa alaa edustaviin YTN:n asiantuntijoihin.

Työpaikan ongelmatilanteissa kannattaa aina ensin kääntyä luottamusmiehen puoleen. Luottamushenkilö muun muassa valvoo työehtosopimuksen noudattamista ja edistää yrityksen sekä henkilöstön välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa. Luottamusmies on neuvottelukumppani työehtosopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja sopimuksissa.

Työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja

Henkilöstöä edustavat myös työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja, joka muun muassa valvoo työsuojelulainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten toteutumista. Hallintoedustajan keskeinen tehtävä on tuoda henkilöstön liiketaloudellinen näkökulma yhtiön hallintoon.

Lisätietoa:

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja taustaryhmätoiminta

YTN luottamusmiehet