Palvelut & edut

Palkka

 

Henkilökohtainen palkkaneuvonta

ASIAn jäsenenä saat meiltä henkilökohtaista palkkaneuvontaa ja vinkkejä palkkaneuvotteluihin; mille tasolle palkkasi pitäisi asettua huomion ottaen toimiala, tehtäväsi, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi.

Voit ottaa palkkaneuvontaan yhteyttä esimerkiksi, kun:

  • mietit sopivaa palkkapyyntöä hakemaasi tehtävään
  • haluat tarkistaa nykyisen palkkatasosi
  • kaipaat vinkkejä palkkaneuvotteluun

Tarkista oma palkkatasosi tai valmistaudu palkkaneuvotteluun vinkeillämme! Ota yhteyttä: mats.nyman@asia.fi, p. 050 328 1236.

Palkkoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä (esim. lomarahat, loma-ajan palkka, palkanmaksu työsuhteen päättyessä, ylityökorvaukset, bonukset) voit ottaa yhteyttä työsuhdeneuvontaamme.

Palkkatilastot

Keräämme vuosittain tietoa jäsentemme palkoista. Palkkatutkimus toteutetaan yhdessä neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimhenkilöt YTN: kanssa. Tutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkoista, ansioiden kehityksestä ja työajoista. Tavoitteena on saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenistön tilanteesta edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään myös jäsenpalveluissa kuten palkkaneuvonnassa.

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. Viimeisimpään palkkakyselyyn vastasi lähes 30 000 jäsentä. YTN:n jäsentutkimuksen yleiset perustiedot löytyy YTN:n sivuilta.

Tarkemmat alakohtaiset ja tehtävätasoiset taulukot löydät ASIAn jäsenportaalissa (vaatii jäsenkirjautumisen)

Palkat ja palkkakehitys

Marraskuussa 2023 ylempien toimihenkilöiden keskiarvopalkka oli 5 106 kuukaudessa ja mediaanipalkka 4 850 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka nousi edellisvuodesta 200 euroa (4,3 %) ja keskiarvopalkka 194 euroa (3,9 %).

Teollisuuden mediaanipalkka kaikilla vastaajilla oli 5 050 euroa kuukaudessa. Palvelualojen mediaanipalkka oli 4 900 euroa. Ilman suunnittelualaa palvelualojen mediaani oli 5 040 euroa. Matalin palkkataso oli suunnittelualalla (mediaani 4 200 euroa) ja järjestöalalla (mediaani 4 450 euroa). Selvästi korkein palkkataso oli rahoitusalalla, jossa mediaanipalkka oli 6 000 euroa. Alojen välisiä palkkaeroja selittävät erot muun muassa asematasoissa, vastaajien kokemusvuosissa ja alueellisessa sijoittumisessa.
 

Yleiskorotukset nostavat palkkoja eniten

Työehtosopimusten yleiskorotus on yleisin syy vuosittaiselle palkankorotukselle. Vuoden 2023 ASIAn jäsenkyselyyn vastaajista peräti 73 prosenttia kertoo palkkansa nousseen yleiskorotuksen ansiosta. Toiseksi yleisin syy palkan kehittymiselle oli henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä korotus, jonka oli saanut 23 prosenttia vastaajista.

Jäsentemme palkkakehitys on ollut positiivinen viimeiset 20 vuotta. Jäsenten keskipalkka on noussut yli 1 600 euroa ja mediaanipalkka 1 500 euroa vuodesta 2002 lähtien.

 

Palkkaneuvottelijan muistilista

Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua hyvin miettimällä oma palkkatoive ja erityisesti hyvät perustelut sille. Alta löydät kootut vinkit palkkakeskusteluun.

Harjoitus: Oman osaamisen tunnistaminen (lähde: YTN Paranna palkkaasi -opas)


Lue lisää

ASIAn jäsenistön mediaanipalkka nousi 5 100 euroon – Yleiskorotus yleisin syy palkan kehittymiselle (jäsenkysely 2023)

Yleiskorotukset takaavat palkankorotuksen kaikille - palkka nousee enemmän työpaikkaa vaihtamalla (jäsenkysely 2022)


Muuta hyödyllistä palkkatietoa

Palkkaneuvottelut työnantajan kanssa
Akavan palkkiosuositukset
EK:n palkkatilastot
Paranna palkkaasi - tukea palkkaneuvotteluihin -opas (YTN)
Opas tulospalkkioiden rakentamiseen (YTN, EK & STTK)
Artikkeli: Yleiskorotukset takaavat palkankorotuksen kaikille