Palvelut & edut

Palkka

Yleiskorotukset takaavat palkankorotuksen kaikille

Työehtosopimusten yleiskorotukset ovat merkittävä SAVALin jäsenten palkkoja korottava tekijä. Marraskuussa 2022 toteutettuun jäsenkyselyymme kokopäivätyössä olleista vastaajista yli puolet kertoo palkkansa nousseen yleiskorotuksen ansiosta.

Keräämme vuosittain tietoa jäsentemme palkoista. Jäsentemme palkkakehitys on ollut positiivinen viimeiset 20 vuotta. Vuodesta 2002 jäsenten keskipalkka on noussut 1 597 euroa ja mediaanipalkka 1 516 euroa. Marraskuussa 2022 keskipalkka oli noussut 200 eurolla 5 221 euroon kuukaudessa.

Lue lisää jäsenkyselystämme ja palkkatutkimuksestamme.

Palkkaneuvonta

Annamme jäsenillemme henkilökohtaista palkkaneuvontaa ja tarjoamme vinkkejä palkkaneuvotteluihin; mille tasolle palkkasi pitäisi asettua huomion ottaen toimiala, tehtäväsi, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi.

Voit ottaa palkkaneuvontaan yhteyttä esimerkiksi, kun:

  • mietit sopivaa palkkapyyntöä hakemaasi tehtävään
  • haluat tarkistaa nykyisen palkkatasosi
  • kaipaat vinkkejä palkkaneuvotteluun

Lisäksi työsuhdeneuvonnassamme käsitellään usein mm. insentiiveihin, optioihin, osakkeisiin, bonuksiin, provisioihin ja tulospalkkaan liittyviä asioita niin neuvotteluvaiheessa kuin syntyneisiin epävarmuuksiin tai epäselvyyksiin liittyen.

Tarkista oma palkkatasosi tai valmistaudu palkkaneuvotteluun vinkeillämme! Ota yhteyttä: mats.nyman@asia.fi, p. 050 328 1236.

Palkkatilastot

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimhenkilöt YTN toteuttaa vuosittain palkkatutkimuksen, johon sisältyy myös meidän liiton tiedot. YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa yksityisellä sektorilla ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta.

Tarkemmat alakohtaiset ja tehtävätasoiset taulukot löydät Jäsenportaalissa (vaatii jäsenkirjautumisen)

YTN:n palkkatutkimuksen yleiset tiedot (YTN data)

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. YTN-data tarkastelee asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien palkkoja ja työoloja.

Syksyllä 2022 ylempien toimihenkilöiden keskiarvopalkka oli 4 912 euroa kuukaudessa ja mediaanipalkka 4 650 euroa kuukaudessa.
 

Teollisuuden keskiarvopalkka kaikilla vastaajilla oli 5 376 euroa ja mediaani 4 900 euroa kuukaudessa. Palvelualojen vastaavat keskitunnusluvut olivat 5 136 euroa (keskiarvo) ja 4 700 euroa (mediaani). Ilman suunnittelualaa palvelualojen keskiarvo oli 5 316 euroa ja mediaani 4 900 euroa.

Matalin palkkataso oli suunnittelualalla (keskiarvo 4 328 euroa ja mediaani 4 076 euroa) ja järjestöalalla (keskiarvo 4 378 euroa ja mediaani 3 871 euroa). Selvästi korkein palkkataso oli rahoitusalalla.

YTN:n jäsentutkimuksen yleiset perustiedot löytyy YTN:n sivuilta:

Käsitteet:

Alakvartiili (F25): palkka, jota vähemmän ansaitsee 25 % vastaajista.
Mediaani: suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota suurempia ja pienempiä palkkoja on lukumääräisesti yhtä paljon. 
Yläkvartiili (F75): palkka, jota enemmän ansaitsee 25 % vastaajista.


Muuta hyödyllistä palkkatietoa

Akavan palkkiosuositukset
EK:n palkkatilastot
Paranna palkkaasi - tukea palkkaneuvotteluihin -opas (YTN)
Opas tulospalkkioiden rakentamiseen (YTN, EK & STTK)
Artikkeli: Yleiskorotukset takaavat palkankorotuksen kaikille