Tietopankki työsuhteesta

Vuorotteluvapaan edellytykset

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

 • Sinulla on vähintään 20 vuoden työhistoria, joista viimeiset 13 kuukautta olet ollut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa. Kyseiseen jaksoon saa sisältyä korkeintaan 30 päivän palkaton poissaolo.
 • Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työntekijä. Sijaisen on oltava ollut työttömänä vähintään 90 päivää edeltävien 14 kuukauden aikana. Tätä työttömyysaikaa ei edellytetä, jos sijainen on alle 25 vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.
 • Vuorotteluvapaalta ei voi siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle. Vapaan yläikäraja on työntekijäin eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.
 • Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja korkeintaan 180 päivää.
 • Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.
 • Vuorotteluvapaan pitäminen edellyttää, että vapaan saamiseen liittyvät ehdot täyttyvät sinun osaltasi ja että työnantaja palkkaa koko vuorotteluvapaan ajaksi työttömän työntekijän.
 • Sinun tilallesi palkattavan työttömän työntekijän ei tarvitse tehdä samoja tehtäviä, joita sinä olet tehnyt. Henkilön etsiminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Sovi vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa

Neuvottele vuorotteluvapaan pitämisestä työnantajasi kanssa. Vuorotteluvapaan pitäminen edellyttää aina sopimista työnantajan kanssa, sillä kyseessä ei ole lakisääteinen oikeus.

Jos työnantaja suostuu vuorotteluvapaan pitämiseen, sopikaa vuorotteluvapaan ajankohdasta ja sen kestosta. 

Kun vuorotteluvapaan ehdoista on sovittu, tee vuorotteluvapaasta työnantajan kanssa kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee tehdä kolme saman sisältöistä kappaletta, jotka työntekijä ja työnantaja allekirjoittavat. Sopimuslomaketta Työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen sivuilta.

Ilmoita TE-toimistolle henkilötietosi ja toimita seuraavat asiakirjat:

 • yksi kappale vuorottelusopimuksesta,
 • selvitys työssäolostasi ja sen kokoaikaisuudesta vuorotteluvapaata välittömästi edeltävien 13 kuukauden ajalta (esimerkiksi palkkatodistus)
 • luotettava selvitys työttömän palkkaamisesta vuorottelun ajaksi, mieluiten jäljennös hänen työsopimuksestaan. 

Hae vuorotteluvapaakorvausta

Hae vuorottelukorvausta omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta. 

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteeksi on toimitettava:

 • kopio vuorottelusopimuksesta
 • alkuperäinen palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta (laskennassa otetaan huomioon välittömästi vuorotteluvapaata edeltäneet täydet palkanmaksukaudet) ennen vapaan alkamista
 • mahdollinen muutosverokortti
 • julkisen puolen ansiotyöluettelo, jos olet työskennellyt valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa. Tämän ansiotyöluettelon saat Valtionkonttorista, Kuntien eläkevakuutuksesta tai Kirkon keskusrahastosta.

Lisää vuorottelukorvauksesta Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn sivuilta

Muuta huomioitavaa 

 • Muiden töiden tekeminen: Vuorotteluvapaan aikana ei saa tehdä toista kokoaikatyötä tai harjoittaa päätoimista kilpailevaa yritystoimintaa. Satunnais- ja sivutöiden tekeminen on sallittua. Tästä huolimatta on muistettava, että työsuhteen aikana kilpailukielto (päätyöstä) on voimassa.
 • Vuorotteluvapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.
 • Vuorotteluvapaan voi keskeyttää vain sopimalla tästä työnantajan kanssa. Esimerkiksi silloinkin, kun sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, ettei hakija olekaan oikeutettu vuorottelukorvaukseen, vuorotteluvapaan keskeyttäminen edellyttää työnantajan suostumusta.
 • Vuorotteluvapaa päättyy äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkaessa.
 • Vuorottelukorvausta ei makseta ajalta, jolta henkilö saa sairauspäivärahaa.
 • Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on vuorottelijalle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.
 • Vuorotteluvapaalle aikovan kannattaa etukäteen ajoissa varmistaa omasta eläkelaitoksestaan miten vuorotteluvapaa vaikuttaa omaan eläkkeeseen.
 • Vapaan vaikutus verotukseen kannattaa ajoissa varmistaa verottajalta.
 • Työntekijä voi valittaa työttömyyskassan  päätöksestä Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä edelleen Vakuutusoikeuteen. Valitusaika kummassakin tapauksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
 • Voit hakea alennusta ASIAn jäsenmaksusta vuorotteluvapaan ajalta. Alennusohje, Alennushakemuslomake

<< Takaisin