Uutishuone

KOKO-kassa tiedottaa: Lapsikorotukset ja työtulojen suojaosa poistuvat 1.4.2024

25.03.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Huhtikuun alussa tulee voimaan kaksi päivärahan suuruuteen vaikuttavaa lakimuutosta. Toinen muutoksista vaikuttaa päivärahan saajiin, joilla on lapsia, ja toinen päivärahan saajiin, jotka saavat päivärahan rinnalla myös ansiotuloja.

Lue, koskevatko muutokset päivärahan saajana sinua, ja miten ne mahdollisesti jatkossa vaikuttavat. Kumpikaan muutoksista ei edellytä päivärahan saajalta toimenpiteitä.

1. Lapsikorotusten maksaminen päättyy

1.4.2024 lähtien ansiopäivärahaan ei sisälly enää lapsikorotuksia. Lapsikorotusta saaneilla päiväraha pienenee lapsikorotuksen poiston myötä merkittävästi: 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Keitä asia koskee?

Lapsikorotuksia on aiemmin maksettu päivärahan saajalle, jonka perheeseen kuuluu lapsia. Lapsikorotusta on maksettu alle 18-vuotiaista lapsista, jotka asuvat samassa taloudessa päivärahan hakijan kanssa tai ovat päivärahan hakijan biologisia muualla asuvia lapsia.

Milloin muutos alkaa vaikuttaa?

Lapsikorotuksia ei enää makseta vuoden 2024 huhtikuun ja sen jälkeisiin päivärahoihin. 31.3.24 asti ansaitut päivärahat maksetaan normaalisti lapsikorotuksineen vielä huhtikuun jälkeenkin. Toisin sanoen lapsikorotusten maksuajankohdalla ei ole merkitystä, vaan sillä, minkä ajan päivärahasta on kyse.

Edellyttääkö muutos minulta toimenpiteitä?

Ei edellytä. Lapsikorotusten maksu päättyy automaattisesti.

2. Jatkossa pieniäkin ansiotuloja saavalle maksetaan soviteltua päivärahaa

Työttömyyspäivärahan saajalle, joka saa päivärahan lisäksi myös ansiotuloja (esim. osa-aikatyön palkkaa, yritystoiminnan tuloa, kokouspalkkioita), päiväraha maksetaan soviteltuna. Sovitellussa päivärahassa nämä tulot vaikuttavat päivärahan suuruuteen siten, että päivärahasta vähennetään 50 % näistä tuloista.

1.4.2024 alkaen 300 euron suojaosaa ei enää ole

Tähän asti päivärahan maksussa on ollut käytössä niin kutsuttu 300 euron ansiotulojen suojaosa, joka poistuu lakimuutoksen vuoksi 1.4.24 alkaen. Suoja-osa on tarkoittanut päivärahan saajalle sitä, että hän on voinut työttömyyspäivärahan saamisen rinnalla ansaita 300 euroa kuukaudessa palkka- tai yritystuloa ilman, että tulo on vaikuttanut työttömyyspäivärahaan. Se on tarkoittanut myös sitä, että jos tulot ovat olleet yli 300 euroa, vain sen ylittävä osuus on huomioitu sovitellussa päivärahassa.

Keitä asia koskee?

Henkilöitä, jotka saavat samaan aikaan ansiopäivärahaa ja verotuksessa huomioitavia ansiotuloja, kuten esimerkiksi osa-aikatyön palkkaa, yritystoiminnan tuloa (mukaan lukien maa- ja metsätaloustulot) tai kokouspalkkioita.

Huomiona lomautetuille: Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle kokonaisiksi päiviksi, eikä sinulla ole muuta ansiotuloa, kuin mitä lomauttamasi työnantaja sinulle maksaa, saat jatkossakin täyttä päivärahaa. Eli palkka, jota tällöin saat sinut lomauttaneelta työnantajalta, ei vaikuta päivärahaasi.


Lue koko uutinen (julkaistu 14.3.2024): KOKO-kassan sivuilta

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...