Uutishuone

Neuvottelujärjestömme YTN on hyväksynyt rahoitusalan uuden työehtosopimuksen.

10.03.2023 | Työelämä

Artikkelikuva

Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet rahoitusalan työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 23000 henkilöä. Sopimus on voimassa 28.2.2025 saakka ja sen palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella 1.7.2023. Lisäksi toukokuussa 2023 maksetaan 589 euron suuruinen kertaerä.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 1,2 prosentin yleiskorotuksella ja 1,3 prosentin palkkakeskusteluerällä.

Uutta sopimuksessa on, että ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan täysi palkka 32 arkipäivältä. Vanhassa sopimuksessa isät saivat palkallista vapaata ainoastaan 6 päivää.

Lue lisää YTN:n sivuilta