Palvelut & edut

ASIAn stipendirahasto

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry julistaa haettavaksi stipendirahaston apurahoja syksyisin. Apurahat on tarkoitettu esihenkilö- tai asiantuntijatyön tai ylempien toimihenkilöiden ammatillisen järjestäytymisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimustyötä, kuten väitöskirjaa, pro gradua, ammattikorkeakoulun lopputyötä tai vastaavaa. Apurahaa voi saada myös julkaisutyön kustannuksiin, esimerkiksi painatuskuluihin.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu ASIAn sekä ASIAn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5.000 euroa. Myönnettyjen stipendien yhteissumma voi tänä vuonna olla maksimissaan 15.000 euroa.


ASIAn stipendit 2023: Hakuaika on päättynyt


Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • Ansioluettelo
  • Tutkimussuunnitelma/käyttötarkoitus ja kustannusarvio

Tutkimussuunnitelmassa tulee esitellä lyhyesti

  • työn nimi ja aihe
  • koulutustaho ja ohjaaja
  • tausta ja tavoitteet
  • tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma
  • kustannusarvio, josta käy ilmi haettavan summan käyttö sekä hankkeen kokonaisrahoitus

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomenkielinen pdf)


Hakemusten lähettäminen

Hakemus on toimitettava hakuaikana 

  • Postitse osoitteeseen: Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry/Stipendirahasto, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai
  • Sähköpostitse: asia@asia. Sähköpostin otsikko: Stipendirahasto

Apurahoista päättää ASIAn hallitus. Kaikille apurahan hakijoille ilmoitetaan, onko apurahaa myönnetty.

Myönnetyt apurahat maksetaan, kun apurahan saaja on palauttanut hyväksytyn kirjallisen selonteon saavutetuista tuloksista tai selvityksen korvattavista kustannuksista. Yli 500 euron apurahoista voidaan maksaa kuluja selvitystä vastaan enintään puolet ennen selonteon valmistumista. Apurahat pitää käyttää viimeistään kolmen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.

Myönnettyjen apurahojen saajat julkaistaan ASIAn nettisivuilla, ASIAn jäsenehdessä sekä vuosikertomuksessa. ASIA saa julkaista tutkimukseen ja sen tuloksiin liittyviä tietoja jäsenviestinnässään.

Lisätietoja: YTYn viestintäpäällikkö Heidi Salonen, heidi.salonen@yty.fi,  p. (09) 2510 1335.
 

Vuoden 2022 stipendi

Stipendin 2022 saaja oli Mirka Kuitunen, joka tekee opinnäytetyönä kehittämistyön jossa luodaan käyttökelpoinen verkoston johtamisen ja yhteiskehittämisen malli ammatillisen koulutuksen järjestämisessä Uudellamaalla yhteistyössä eri organisaatioiden kesken.