Tietopankki työsuhteesta

Yleiskorotukset

Yleiskorotuksista sovitaan työehtosopimuksissa. Velvollisuus yleiskorotuksen maksamiseen riippuu siis siitä, onko työnantaja johonkin työehtosopimukseen sidottu. Työnantaja voi olla sidottu työehtosopimukseen kahdella perusteella: joko työnantaja on jonkun työehtosopimuksen tehneen työnantajajärjestön jäsen, tai alalla on voimassa yleissitova työehtosopimus. Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus tulisi olla mainittu työsopimuksessasi tai työsuhteen ehdoista annettavassa kirjallisessa selvityksessä. Työehtosopimuksessa puolestaan on määritelty joko korotusprosentti tai noudatettavat palkkataulukot.

Jos työantaja ei ole työehtosopimukseen sidottu, velvollisuutta maksaa yleiskorotuksia ei yleensä ole. Työnantaja voi kuitenkin maksaa yleiskorotuksen, vaikka mikään työehtosopimus ei työnantajaa sitoisikaan. Tämä voi perustua työnantajan noudattamaan vakiintuneeseen käytäntöön tai työnantajan omaan päätökseen. Yleiskorotuksesta voidaan sopia myös työsopimuksessa.

<< Takaisin