Jäsenyys

ASIAn (ent. YTYn) strategia 2021–2025


Missio

Olemme jäseniä henkilökohtaisesti palveleva akavalainen edunvalvoja esihenkilöille ja asiantuntijoille yksityisellä sektorilla.

Visio

Tarjoamme positiivisen jäsenkokemuksen, laadukkaan edunvalvonnan sekä kilpailukykyiset palvelut jatkuvasti kasvavalle jäsenistöllemme.

Arvot

Toimimme

 • jäsenpalvelussa yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti
 • yhdistystoiminnassa vastuullisesti ja luotettavasti
 • yhteiskunnassa eettisesti ja sitoutumattomasti


Strategiset painopisteet

Kasvu ja vahvistuminen

Tavoitteet:

 • ASIAn jäsenmäärä kasvaa vuosittain
 • ASIAn jäsenpito ja jäsentyytyväisyys pysyy korkeana
 • ASIAn brändi vahvistuu ja näkyvyys kasvaa

Yksilöllinen edunvalvonta

Tavoitteet:

 • Yksilöllinen jäsenneuvonta pysyy ASIAn kilpailuvalttina
 • Jäsenten palvelu työpaikoilla paranee

Kollektiivinen edunvalvonta

Tavoitteet:

 • ASIA vahvistuu työpaikoilla
 • ASIAn omaa yrityskohtaista TES-toimintaa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteita
 • Neuvottelujärjestö YTN:n toiminta tehostuu ja kehittyy
 • ASIAn jäsenten toimintaedellytyksiä parannetaan kaikilla elämänalueilla