Uutishuone

Työllisyys nousee vauhdilla

05.10.2021 | Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Syksyn talousluvut kertovat, että Suomen talous kasvaa ja työllisyys on vahvistunut. Tämä kehityssuunta näkyy myös YTYn tilastoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) elokuun tilastot kertovat, että koronakuopasta on vihdoin noustu.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli yhteensä 24 600 henkilöä, mikä on suunnilleen sama kuin helmikuussa 2020. Pahimmillaan Suomessa oli 160 000 lomautettua palkansaajaa.

Työttömien määrä laskee tasaisesti. Positiivista on, että työttömyys vähenee kaikilla koulutusasteilla. Varsinkin nuorten työllisyystilanne on parantunut palvelusektorin avautumisen myötä.

Ansiopäivärahan saajien määrä KOKO-kassassa on laskenut takaisin normaalille tasolle ennen korona-aikaa eli alle neljään prosenttiin. Korona iski rajusti YTYn edustamille ilmailu- ja liikunta-aloille huhtikuussa 2020, jolloin lomautettujen määrä nousi jyrkästi 20 prosenttiin. Määrä laski hieman kesän aikana, mutta törmäsi niin sanottuun koronan toiseen aaltoon ja jäi vuodeksi 15 prosenttiin. Tänä syksynä lomautettujen määrä on jatkuvasti vähentynyt ja on nyt reilut kahdeksan prosenttia. YTYn lomautettujen määrä on melkein puolittunut vuoden takaisesta. 
 

 

Huolena pitkäaikaistyöttömyys  

Akava Worksin työllisyysanalyysissä kiinnitetään kuitenkin huomiota siihen, että koko maan työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesti kaikissa ikäluokissa, paitsi yli 59-vuotiaiden keskuudessa. Sama tendenssi näkyy akavalaisten korkeakoulutettujen keskuudessa; yli 59-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jonka työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta.

Koronan vaikutus näkyy kasvavana pitkäaikaistyöttömyytenä. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan elokuun lopussa oli 112 000 pitkäaikaista työtöntä työnhakijaa, mikä on 33 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Jatkossa tulee erityisesti kiinnittää huomio nimenomaan pitkäaikaistyöttömien kehitykseen.

 

Mats Nyman

YTYn toiminnanjohtaja
KOKO-kassan hallituksen jäsen