Uutishuone

Kysy työsuhteesta: Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun vaihtaa työpaikkaa?

16.11.2021 | Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Olen vaihtamassa työpaikkaa. Uusi työsuhteeni alkaa 1.12.2021. Milloin ja miten minun pitää irtisanoutua nykyisestä työstäni?

Kun harkitset työsuhteen päättämistä, kannattaa jo hyvissä ajoin tarkistaa nykyisen työsopimuksesi sisältö. Jos sopimus ei ole tallessa, pyydä työnantajaltasi siitä kopio. Totean varmuuden vuoksi, että lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa. Määräaikaisenkin sopimuksen osalta tämä voi olla kuitenkin mahdollista, jos työsopimuksessa on nimenomaisesti sovittu irtisanomisoikeudesta.

Tarkista työsopimuksesta, onko irtisanomisajasta sovittu jotakin. Mikäli on, ehto on yleensä sitova ja sinun tulee noudattaa vähintään tätä irtisanomisaikaa. Jos irtisanomisajasta ei ole erikseen sovittu työnantajan kanssa ja työsuhde on kestänyt alle viisi vuotta, on irtisanomisaika lain mukaan 14 päivää. Jos työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Samassa yhteydessä kannattaa vielä varmistaa, onko työsopimuksessa sovittu jotain muuta sellaista, mikä voisi vaikuttaa työpaikan vaihtamiseen. On hyvä muistaa, että esimerkiksi kilpailukieltosopimus voi olla pätevä ja sen rikkominen voi tulla hyvin kalliiksi.

Työsopimusta ei kannata irtisanoa ennen kuin uusi työpaikka on varmistettu, eli ensin pitäisi allekirjoittaa uusi työsopimus. Jos tarvitset apua nykyisen työsopimuksesi tai saamasi sopimusehdotuksen tulkintaan, kannattaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon.

Irtisanomisilmoitus on aina syytä tehdä kirjallisena ja kahtena kappaleena. Toiseen, itsellesi jäävään kappaleeseen, kannattaa pyytää työnantajan edustajan kuittaus ilmoituksen tiedoksiannosta.  Jos sitä ei kuittaa, olisi tärkeää saada ilmoitukseen todistajan allekirjoitus. Irtisanomisaika alkaa tiedoksiantoa seuraavasta päivästä. Eli jos annat ilmoituksen tiedoksi tiistaina 16.11.2021, on työsuhteen viimeinen päivä 14 päivän irtisanomisajalla tiistai 30.11.2021.

Mikäli irtisanomisaika on yksi kuukausi, työsopimus tulee irtisanoa viimeistään 30.10., jolloin työsuhteen viimeinen päivä on 30.11.

Tarvitseeko minun olla työssä irtisanomisaikana? Pitääkö kertyneet lomat pitää irtisanomisaikana?

Irtisanomisaikana työsuhteen ehdot ovat molemmin puolin lähtökohtaisesti ennallaan. Eli sinulla on normaali työsopimuksen mukainen työvelvoite, ellei työnantaja toisin ilmoita. Irtisanomisilmoitus tulee saada kirjallisena, sillä muuten loppupalkan suhteen voi tulla ongelmia.
Myös vuosilomien suhteen irtisanomisaikana on voimassa samat säännöt kuin muutenkin. Eli työnantaja voi määrätä pitämään kertynyttä vuosilomaa vain vuosilomalaissa säädetyllä tavalla, ellei loman pitämisestä sovita erikseen.

Mitä muuta kannattaa huomioida, kun päättää työsuhteen?

Kun työsuhteesi päättyy, pyydä työnantajalta palkka- ja työtodistus. Niin sanottuun suppeaan työtodistukseen tulee työsuhteen kesto ja pääasialliset työtehtäväsi. Vain nimenomaisesta pyynnöstäsi työnantaja saa laittaa todistukseen työsuhteen päättymissyyn sekä arvion työtaidosta ja käytöksestä.

Selvää on, ettei työsuhdetta päätettäessä kannata polttaa siltoja takanaan. Ei ole ollenkaan mahdotonta, että tapaisitkin jossakin vaiheessa jonkun entisen esimiehesi tai työkaverisi uudessa työpaikassasi.

Kysymyksiin vastaa työmarkkinajuristi Jaana Liimatainen

Kirjoitus on osa artikkelia, joka on julkaistu YTY-lehdessä 03/2021