Uutishuone

Työnteko kannattavammaksi verouudistuksella

27.02.2023 | Työelämä

Artikkelikuva

YTYn hallitus hyväksyi liiton hallitusohjelmatavoitteet tulevalle hallituskaudelle syksyllä 2022. Ohjelman päätavoite on työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin. Välitavoitteet, kuten työn verotuksen keventäminen, tukevat hallitusohjelman päätavoitetta

Työn tekemisen on oltava nykyistä kannattavampaa, jotta työllisuusastetta saadaan nostettua. Työn verotuksen alentaminen kaikissa tuloluokissa kannustaa työn tekemiseen sekä tukee ostovoimaa ja talouskasvua.

Suomen tulee olla houkutteleva toimintaympäristö korkeaan osaamiseen perustuvalle, suurta lisäarvoa tuottavalle yritystoiminnalle. Siksi tarvitsemme uudistetun verojärjestelmän, joka edistää talouden kasvukykyä, työllisyysasteen nousua, tuottavuutta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.


YTYn jäsenkysely: ylityökorvauksesta pitää jäädä käteen enemmän

Työn verotuksen keskeisin ongelma on ansiotulojen kireä progressio. Keskiverto ytyläisen ylityöansioista puolet menee veroihin. Ytyläisen keskipalkka on 5 221 euroa kuussa (lokakuu 2022), jolloin ylityöllä ansaitun lisäeuron veroaste, eli marginaalivero, on 51,7 prosenttia.

YTY kysyi syksyn 2022 jäsenkyselyssään, kuinka paljon keskipalkkaisen pitäisi saada verojen jälkeen käteen sadan euron lisäansiosta (esimerkiksi ylityöstä). Käteen pitäisi jäädä vähintään 70 euroa – tätä mieltä oli 41 prosenttia vastaajista.

YTYn jäsenkyselyyn vastaajat ovat vahvasti sitä mieltä, julkinen velkaantumisaste on saatava taittumaan ja jopa 68 prosenttia pitää julkisen talouden tasapainottamista seuraavan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä.
 

Graafi1: YTYläisen keskipalkka (YTYn jäsenkysely 2022)

Jäsenistö ei silti kannata veronkorotuksia keinona tasapainottaa taloutta. Kolme neljäsosaa vastaajista kannattaa mieluummin menoleikkauksia kuin veronkorotuksia.

Graafi 2: Kannattaa mieluummin menoleikkauksia kuin veronkorotuksia


YTYn hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Hallitusohjelmatavoitteissaan YTY toivoo kahden hallituskauden mittaista ohjelmaa, jolla verotuksen rakenteen painopistettä siirretään työn verotuksesta muihin veromuotoihin. Ansiotulojen verotusta tulee keventää kaikissa tuloluokissa. Korkeinta rajaveroastetta tulisi laskea viiteenkymmeneen prosenttiin ja solidaarisuusveroista pitää luopua.

Verouudistusta voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Verokertymän aleneminen voidaan rahoittaa laajentamalla ja tiivistämällä veropohjaa. Mahdolliset veronkorotukset kohdistetaan ensisijaisesti ympäristö- ja haittaveroihin sekä tarpeen vaatiessa lisäksi kulutusveroihin.

YTYn hallitus hyväksyi syksyllä 2022 liiton hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023-2027. Ohjelman päätavoite on työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin. Tähän päästään viiden välitavoitteiden kautta.

Hallitusohjelman välitavoitteet

 • Koko osaamisketju kuntoon; peruskoulusta eläköitymiseen
 • TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta
 • Työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa
 • Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavalla ja kestävällä tavalla
 • Julkinen talous saatetaan tasapainoon

YTYn jäsenkyselyyn vastasi 1 645 jäsentä. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2022.

 

Kirjoittaja:
Mats Nyman, YTYn toiminnanjohtaja


Lue lisää

YTYn hallitusohjelmatavoitteet

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...