Uutishuone

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus antaa taloudellista turvaa työntekijän perheelle

04.12.2023 | Jäsenedut ja -palvelut, Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia.

Ryhmähenkivakuutus on pakollinen työnantajalle, jos sitä edellytetään työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai työnantajan alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa. Vakuutus on työnantajalle vähennyskelpoinen etu.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta haettavat korvaukset käsitellään ja maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) korvauspalvelusta. TVK:n keskeisin tehtävä on vakuutusyhtiöiden työn ja yhtenäisen käytännön tukeminen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon koordinointi.

Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaus- ja valvontayksikön johtaja Heli Lagerblom kertoo, että työntekijäin ryhmähenkivakuutus on ollut TVK:ssa vuodesta 2015. Sittemmin nimi muuttui Tapaturmavakuutuslaitosten liitoksi ja vuoden 2016 alusta Tapaturmavakuutuskeskukseksi (TVK). Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävät ovat nykyään pitkälti samat kuin sata vuotta sitten liittoa perustettaessa.

Lagerblom sai ensi kosketuksen vakuutusalaan jo opiskeluaikana. Valmistumisensa jälkeen hän tuli Tapaturmavakuutuskeskukseen töihin ja on työskennellyt korvausasioiden parissa jo 16 vuotta. Vuodesta 2015 Lagerblom on korvauspäällikkönä vastannut TVK:n korvausasiaoista ja vuodesta 2020 yksikön vetäjänä korvaus- ja valvontatoiminnasta.

Vakuutus tarjoaa turvaa perheen välittömään toimeentuloon

Lagerblom täsmentää, että työntekijäin ryhmähenkivakuutus on osa sosiaaliturvaa. Mikäli työnantaja ei ole ottanut vakuutusta, korvauksenhakija voi hakea korvausta suoraan työnantajalta. Harvoin on kuitenkaan tullut vastaan tilanteita, ettei ole otettu vakuutusta.

Vakuutettuja ovat työsuhteessa olevat työntekijät, joiden työsuhde täyttää vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset, kuten vakuutettu on ollut työsuhteessa minimissään yhden täyden kuukauden ajan.

Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla. Työntekijä säilyy vakuutettuna kolme vuotta työsuhteen päättymisestä.

-    Kolmen vuoden ”jatkoturva” ei kuitenkaan koske vanhuuseläkeläisiä tai yli 68-vuotiaita, täsmentää Lagerblom.

Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, kun vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa ollut työntekijä kuolee. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Korvausta ei makseta esimerkiksi kuolinpesälle.
-    Ryhmähenkivakuutuksessa on kaksi erillistä korvausosaa: leskenosuus ja lapsenosuus. Näihin maksetaan 50 prosentin tapaturmakorotus, jos kuolema on johtunut tapaturmasta.

Leskenosuuteen vaikuttaa myös ikä. Jos vakuutettu on 60-vuotias tai vanhempi, korvaussumma on 4 800 euroa. Jos vakuutettu on alle 49-vuotias, korvaussumma on 17 700 euroa. Lapsenosuus on 7 700 euroa, toteaa Lagerblom.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ehtoihin tuli muutoksia vuoden 2020 alussa. Edunsaajana on avopuoliso, jos tämä ja edunjättäjä asuivat yhdessä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Korvauksen hakeminen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta haettavat korvaukset käsitellään ja maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. 

Jokaisen edunsaajan/hakijan tulee tehdä oma korvaushakemus. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen verkkosivuilla www.trhv.fi tai täyttämällä korvaushakemuslomakkeen, joka löytyy myös sivuilta. Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa p. 0409 222 900 tai sähköpostitse trhv@tvk.fi.

Vuonna 2021 ryhmähenkivakuutushakemuksia tuli käsiteltäviksi yhteensä 3 000. Yleensä käsiteltävien hakemusten määrä on 300–500 vähemmän. Vuositasolla maksettujen korvaussumma on ollut yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. 

-    Meillä on nopea korvauspalvelu. Korvaushakemuksista yli 90 prosenttia käsitellään kahdessa viikossa, toteaa Lagerblom.

Lagerblom painottaa, että työntekijäin ryhmähenkivakuutus on aikoinaan luotu nopeaksi avuksi perheelle. Sen tarkoituksena on turvata kuolleen työntekijän perheen välitön toimeentulo. Vakuutus kattaa kaikki kuolinsyyt, myös sairasperäiset ja tapaturmat.

-    Muut mahdolliset omat vakuutuskorvaukset eivät vaikuta työntekijäin ryhmähenkivakuutuskorvauksen maksamiseen.
 


Artikkeli on julkaistu ASIA-jäsenlehdessä 4/2023. Kirjoittaja: Heidi Salonen. Kuvat: Sanna Sinkkilä/ TVK ja Adobe Stock


Lue lisää

Vakuutusedut ASIAn jäsenille

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...