Uutishuone

YTYn jäsenet ovat huolissaan julkisen talouden velkaantumisesta

23.03.2023 | Työelämä

Artikkelikuva

Suomen julkisyhteisöjen velka oli 155 miljardia tämän hallituskauden alussa ja sen ennustetaan nousevan vajaaseen 210 miljardiin vuonna 2023 ja yli 250 miljardiin euron vuonna 2027.

YTYn hallitus hyväksyi syksyllä liiton hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023–2027. Ohjelman päätavoite on työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin. Siihen päästään välitavoitteiden kautta, joista yksi on julkisen talouden tasapainottaminen.

.

Kuva 1: Jäsenkyselyn vastaajista 90 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että valtion velkaantumisaste on saatava taittumaan.

Suhteessa bruttokansantuotteeseen koko julkisen sektorin velka oli vuonna 2022 reilut 71 prosenttia. Suomi ei ole moneen vuoteen ollut *EMU-kelpoinen, sillä Euroopan unionin sääntöjen mukaan maan EMU-velkasuhde ei saa olla 60 prosenttia suurempi.  Vähälle keskustelulle on myös jäänyt, että Eurostatin mukaan Tanskassa vastaava velkasuhde on 32 prosenttia ja Ruotsissa 33 prosenttia.

Tämä trendi huolestuttaa YTYn jäsenistöä. Viime syksyn jäsenkyselyn mukaan 90 prosenttia jäsenistä on sitä mieltä, että valtion velkaantumisaste on saatava taittumaan. Kaksi kolmasosaa jäsenistä (68 %) pitää tätä seuraavan hallituksen tärkeämpänä tehtävänä.

Kun kysytään keinovalikoimaa niin ytytläiset kannattavat mieluummin menoleikkauksia kuin veronkorotuksia. Kyselyyn vastanneista 74 prosenttia vastaajista on väittämästä samaa mieltä.

Kuva 2: YTYn jäsenkyselyn vastaajista yli 70 prosenttia kannataa meluummin menoleikkauksia kin veronkorotuksia.

YTYn mielestä julkinen talous on saatettava tasapainoon, sillä talouden kestävyys ja liikkumatila on varmistettava tulevien kriisien varalta. Emme voi jättää nuorille liian suurta velkataakkaa. Vain sellaiset julkiset menolisäykset ovat perusteltuja, jotka ovat taloutta kasvattavia investointeja tulevaisuuteen.

Suomen tulee olla houkutteleva toimintaympäristö korkeaan osaamiseen perustuvalle, suurta lisäarvoa tuottavalle yritystoiminnalle. Tarvitsemme vakaan talousympäristön sekä uudistetun verojärjestelmän, joka edistää talouden kasvukykyä ja työllisyysasteen nousua sekä ympäristötavoitteiden saavuttamista.

YTYn mielestä uusien hyvinvointialueiden tuottamat palvelut katetaan jatkossakin valtion rahoituksella. Maakuntaveroa ei pidä ottaa käyttöön.

YTYn hallitus hyväksyi syksyllä liiton hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023-2027. Ohjelman päätavoite on työllisyysasteen nostamien 80 prosenttiin.

Siihen päästään viiden välitavoitteen kautta: 

  • Koko osaamisketju kuntoon; peruskoulusta eläköitymiseen
  • TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta
  • Työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa
  • Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavalla ja kestävällä tavalla
  • Julkinen talous saatetaan tasapainoon

YTYn jäsenkyselyyn vastasi 1 645 jäsentä. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2022.
 

Kirjoittaja:
Mats Nyman,
YTYn toiminnanjohtaja


Lisätietoa

YTYn hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027