Uutishuone

Johtaminen vaatii tasapainottelua

23.11.2022 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Esihenkilön työ on tasapainoilua vaatimusten keskellä. On oltava tehokas johtaja, mutta samalla empaattinen valmentaja, joka kuuntelee ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti.

Esihenkilön rooli on haastava, sillä hän on samaan aikaan työnantajan edustaja ja itsekin työntekijä. Esihenkilö kantaa juridista vastuuta tiiminsä jäsenten työaikasuojelusta ja työturvallisuudesta. Se tuo vaativuutta ja ristipainetta työhön, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluoto selventää.

Leppäluodon näkemystä vahvistaa YTYn teettämän vuoden takaisen jäsenkyselyn tulos, jossa 66 prosenttia esihenkilöistä kertoi tuntevansa työhön liittyvää stressiä ja 74 prosenttia oli sitä mieltä, että tehtävät ovat muuttuneet haasteellisemmiksi.

YTYssä ollaankin hyvin kartalla esihenkilötyön ja työssä jaksamisen haasteista.

– Ydintehtävämme on palvella henkilökohtaisesti yksityisellä sektorilla esihenkilön tai asiantuntijan roolissa työskenteleviä jäseniä. Käytännössä autamme jäseniämme kaikissa työelämän vaiheissa ja tilanteissa.

Ristiriitainen rooli kuormittaa

Mikä esihenkilötyössä eritoten kuormittaa? Leppäluodon mukaan modernin johtajuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Se tarkoittaa, että esihenkilö ei voi käyttäytyä määräävään tyyliin, vaan hänen on osattava kuunnella, mutta myös johtaa tiimiään jäntevästi ja tavoitteellisesti johdon, asiakkaiden ja tiimiläisten odotukset täyttäen. Lisäkerrointa tuo uusi etä- ja hybridityön malli, jossa kohtaamiset ovat usein virtuaalisia.

Yleensä esihenkilöllä on myös omat liiketoimintavastuut ja johtamisen ajatellaan hoituvan kaiken muun ohessa. Jos työyhteisössä on haasteita, juurisyytä etsitään useimmiten esihenkilötyöstä, mikä lisää entisestään paineita.

– Esihenkilö jää helposti yksin. Ylimmän johdon ja oman esihenkilön suuntaan voi olla vaikea avautua, koska omia epävarmuuksia ei haluta ottaa puheeksi. Toisaalta esihenkilön on oman roolinsa vuoksi pidettävä tietty etäisyys myös omiin johdettaviinsa. Jos henkilökohtaisista paineista ei voi avautua, alkaa se kuormittaa työssä jaksamista niin, että tilanne voi johtaa jopa loppuun palamiseen, sairauspoissaoloihin tai työkyvyttömyyteen. Yhtälö on haastava, mutta yksin ei kannata jäädä. Leppäluoto kehottaakin muistamaan, ettei kukaan ole superihminen.

– Jos työpaine uhkaa kasvaa liian suureksi, kannattaa asia ottaa ajoissa puheeksi työpaikalla. Voisiko työtehtäviä resursoida tai suunnitella toisin? Aktiivinen ote kannattaa, sillä ensin on huolehdittava omasta jaksamisesta, jotta voi auttaa muita.

Myös tiimi voi tukea esihenkilön jaksamista muistamalla, että esihenkilökin haluaa tuntea olevansa osa työyhteisöä.

Puolueeton asiantuntija apuna

Monelle esihenkilötyön haasteissa painiskelevalle helpottava tieto on se, että selkänojaa ja ventilointimahdollisuuksia löytyy myös YTYn suunnalta.

– Jos työtaakka musertaa tai on joutunut keskelle riitatilannetta, voi tilanteesta keskustella puolueettoman asiantuntijamme kanssa.

-------------------------------------

YTY tukee työssä jaksamista

 • Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry on akavalainen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan.
 • Jäseniä ovat yksityisalalla työskentelevät ylemmät toimihenkilöt, kuten esihenkilöt ja asiantuntijat.
 • YTY auttaa jäseniään työelämän erilaisissa vaiheissa.

YTY työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluoto korostaa lakipalveluiden olevan jäsenille maksuttomia. Lakipalveluista saa apua työelämän pulmiin ja tukea omaan jaksamiseen.

-------------------------------------

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien Työhyvinvointi -liitteessä 23.11.2022. Artikkeli luettavissa myös Content Housen Newspoolissa.

Kirjoittaja: Mia Heiskanen / Content House. Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...