Uutishuone

Jäsenkysely paljasti syitä harmaan ylityön tekemiselle

26.04.2023 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

YTYn jäsenkysely toteutettiin loka-marraskuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 645 jäsentä.

Enemmistö YTYn jäsenkyselyyn vastaajista kertoo, että työsopimuksessa on sovittu normaali asiantuntijan/esihenkilön työaika eli vajaa 40 tuntia viikossa. Vastaajista 66 prosenttia kertoo kuitenkin tekevänsä töitä enemmän. Heistä viidesosa tekee 5-9,5 tuntia ja kymmenesosa vähintään 10 tuntia enemmän kuin mitä työsopimuksessa on sovittu.

Vastaajista vain viidesosalle maksetaan ylimääräisestä työstä ylityökorvausta tai heille annetaan oman valintansa mukaan korvaukseksi korotettua vapaata. Kahdelle kolmasosalle vastaajista tehdyssä ylimääräisessä työssä on ainakin osin kyse vapaaehtoisista liukumatunneista, jotka voidaan pitää saldovapaina.

Siltä osin, kun kyse ei ole kummastakaan – korotetusti korvatusta ylityöstä tai vapaaehtoisista saldovapain korvatuista liukumista – on kyse yleensä harmaasta ylityöstä. Tähän kohdistui tänä vuonna erityinen mielenkiintomme ja saimmekin siihen liittyen hyödyllistä dataa:

Kyselyn vastaajista 17,5 prosenttia on tunnistanut tekevänsä sellaista ylimääräistä työtä, jota ei korvata ylityönä, mutta joka ei myöskään perustu omaan vapaaehtoisuuteen ja saldovapailla korvaamiseen. Muun selvityksemme perusteella tällaisen työn määrä todellisuudessa on jäsenistössämme selvästi suurempi. Näiden vastaajien avulla pääsimme joka tapauksessa tarkemmin pureutumaan siihen, miksi harmaata ylityötä tehdään.

Harmaa ylityö on pois palkasta ja vapaa-ajasta

Moni ilmoitti työskentelevänsä ”ilman työaikaa”, minkä vuoksi ylimääräistä työtä ei korvata millään tavalla. Näiden vastaajien määrä oli selvästi suurempi kuin tosiasiassa työaikalain ulkopuolelle kuuluvien vastaajien. Esimerkiksi keskijohtoon kuuluva esihenkilö kuuluu työaikalain piiriin eikä siitä voi työsopimuksessa toisin sopia. Näissä tilanteissa työnantaja toimii siis selvästi lainvastaisesti.

Ylimääräistä työtä perusteltiin myös asiakkaiden työajan ulkopuolelle kohdistuvilla vaatimuksilla, kuten palavereilla, yhteydenotoilla tai määräajoilla. Näissä tilanteissa kyse on yleensä joko ylityöstä, mikä työnantajan tulisi korvata rahana, tai vähintään korvaus pitäisi saada vapaa-aikana.

Suuri määrä harmaasta ylityöstä selittyi yksinkertaisesti suurella työmäärällä, saldovapaita ei ehditä pitää. Yli puolet vastaajista ilmoittikin työmääränsä olevan jatkuvasti (10 %) tai ajoittain (42 %) liian suuri. Kaikilla ei myöskään ole mahdollisuutta edes kerätä saldoja, tai saldot joutuvat leikkuriin ennen kuin kertyneitä tunteja ennättää pitää vapaina. Osa tällaisesta työstä olisi tosiasiassa ylityönä korvattavaa työtä, ja joka tapauksessa työnantajan vastuulla on huolehtia riittävästä resursoinnista sekä työsuojelusta.

Moni selitti harmaata ylityötä työtehtävien laadulla, ja jostain syystä esimerkiksi illalla tapahtuvaa seuraavan päivän valmistelua tai suunnittelua taikka ad hoc -selvittelyä ei usein kirjata mihinkään. Tämä ei luonnollisestikaan perustu työaikalakiin.

Yleinen on myös harhaluulo, että ylityöt sisältyisivät omaan peruspalkkaan. Näin ei kuitenkaan joitakin harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta voi asiantuntijoiden eikä yleensä esihenkilöidenkään työssä olla.

Yleisimpiä näyttävät kuitenkin valitettavasti olevan tilanteet, joissa asiantuntija/esihenkilö itsekin tiedostaa työnantajan toimivan lainvastaisesti, mutta ei mahda tilanteelle mitään. Työ on niin vaativaa ja sitä on niin paljon, ettei siitä suoriudu normaalissa työajassa. Työnantaja hiljaisesti odottaa, että tätä kompensoidaan omaan piikkiin. Usein saldovapaita voisi teoriassa pitää, mutta käytännössä se on tehty hankalaksi tai mahdottomaksi. Lisäksi saldovapaita voi olla vaikea pitää, jos muutkaan eivät tee niin. Joidenkin mukaan siitä saattaisi vain joutua huonoon valoon.
 

Kirjoittaja: Sirpa Leppäluoto, YTYn työmarkkinajohtaja (kirjoitus YTY-lehdessä 2/2023)


Lisätietoa

Artikkeli 2.5.2022: Teetkö sinäkin harmaata ylityötä?
Webinaaritallenne 9.11.2022: Oletko joustava vai harmaan ylityön tekijä? (YTYn jäsenportaalissa)
Tietopankki työsuhteesta - Työaika
 

 

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...