Uutishuone

Oppiminen - tämän päivän työelämän metataito

14.02.2023 | Jäsenedut ja -palvelut, Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

Ytyläisille on vuosittain tarjolla useita erilaisia tapahtumia ja valmennuksia.

Tammikuussa jäsenillämme oli mahdollisuus osallistua koulutukseen, jonka aiheena oli: Oppiminen - tämän päivän työelämän metataito. Kouluttajana toimi Niina Hinkkanen (KM, aikuispedagogi), joka työskentelee Filosofian Akatemialla organisaatiokehittäjänä ja valmentajana muun muassa jatkuvan oppimisen parissa.

Koulutuksessa keskityttiin siihen, mitä oppiminen tänä päivänä tarkoittaa niin yksilön kuin organisaation näkökulmasta. Tämän päivän työelämässä oman osaamisen kehittäminen ei tarkoita enää pelkästään oman ammattiosaamisen päivittämistä, vaan yhä tärkeämmäksi nousee erilaiset työn tekemiseen liittyvät metataidot.

Kuvassa: Niina Hinkkanen

-    Työpaikoilla on herätty pohtimaan sitä, miten oppimista voidaan kestävällä tavalla johtaa. Siihen ei riitä ainoastaan oppimisjärjestelmien kuntoon laittaminen, vaan pitää kiinnittää huomiota myös johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin: onko riittävästi resursseja ja selkeästi määriteltyjä yhteisiä tavoitteita tai onko psykologista turvallisuutta, täsmentää Hinkkanen ja jatkaa:  

-    Jatkuvien muutosten keskellä kyvystä oppia on tullut yhä keskeisempi taito. Tämä tarkoittaa, että meillä on riittävä kyky ja tahto toimia myös niissä tilanteissa, kun valmiita vastauksia ja toimintamalleja ei ole olemassa, vaan täytyykin löytää uusia tapoja ja keinoja. Kyseessä ei kuitenkaan ole vain yksilön taito, vaan olennaista on se, miten me osaamme toimia yhdessä uusissa tilanteissa, eli miten opimme yhdessä ja miten me jaamme tietoa ja osaamista. On myös tärkeää muistaa se, että oppiminen ei ole ainoastaan muutoksiin reagointia vaan ihan yhtä lailla oppiminen on aktiivista toimijuutta - se on keino päästä kohti itselle tärkeitä päämääriä ja tehdä muutosta. Oppiminen on parhaimmillaan myös ihmisen omaa hyvinvointia vahvistavaa, koska meillä on sisäsyntyinen tarve kasvaa ja kehittyä.

Millä eri tavoin työelämässä oppimista voi tehdä?

-    Työssä oppimista on tyypillisesti jaoteltu formaaliin eli muodolliseen ja informaaliin oppimiseen. Formaali oppiminen on yksinkertaistetusti sitä, kun osallistutaan koulutuksiin, kursseille tai vaikka webinaareihin.

-    Informaali oppiminen taas tapahtuu työn lomassa ja työtä tehdessä ja se pohjautuu paljolti ongelmanratkaisuun ja oman työn johtamiseen. Jos vastaan tulee projekti, jota ei ole aiemmin tehnyt niin siinä ihminen oppii jatkuvasti projektin edetessä, kun erilaisia tilanteita tulee vastaan. Tällöin oppiminen voi tapahtua ehkä vähän huomaamatta. Googlettaminen, kollegalta kysyminen ja asioiden kokeilu ovat hyviä esimerkkejä työssä oppimisesta.

Tärkein asia, jonka olet oppinut työelämässä?

-    Oman keskeneräisyyden hyväksyminen, vaikka tässäkään en ole vielä valmis – kukapa olisi. Olen oppinut, että asioihin saa ja kannattaa tarttua, koska moni asia on sellainen minkä oppii tekemällä - varsinkin kun ympärillä on kollegoita, jotka luottavat, rohkaisevat ja auttavat.

Artikkeli on julkaistu YTY-jäsenlehdessä 1/2023
 

Lisätietoa:

YTYn urapalvelut
YTYn kevään koulutukset
YTYn webinaaritalleent jäsenportaalissamme