Uutishuone

30v historiikki: YTY vahvistui uusilla jäsenjärjestöillä

28.12.2022 | Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

Meriliikenneohjaajat ry ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry liittyivät YTYyn lokakuussa 2018. Molemmat jäsenjärjestöt kokivat tarvitsevansa vahvan yhteistyökumppanin, jolla on laajaa ja monipuolista neuvotteluosaamista.

Suomen lennonjohtajille yhdistyminen tuli ajankohtaiseksi, kun sen silloinen työnantaja ANS Finland Oy liitettiin vuoden 2019 alusta valtio-omisteiseen Traffic Management Finland -konserniin (nykyään Fintraffic). Fintraffic ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Konsernissa työskentelee Suomessa reilut 1 100 henkilöä.

SLJY on Suomessa työskentelevien lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. SLJY:ssä on jäseniä yhteensä noin 220 eli 80 prosenttia alan toimihenkilöistä.

-    Lentäjät omalta osaltaan houkuttelivat SLJY:n liittymään YTYyn. Meillä oli erittäin vaikeat ja pitkään jatkuneet työehtosopimusneuvottelut kesken, joten apuvoimat olivat tervetulleita. Lisäksi etsimme myös yhteistyökumppaneita ja uusia yhteistyön muotoja muun muassa meriliikenteen ohjaajien kanssa, kertoo SLJY:n silloinen puheenjohtaja Roy Myrberg.

Myrberg työskenteli lennonjohtajana vuodesta 1989 vuoteen 2021 asti. Yli 30-vuotisen työuran aikana hän ennätti olla mukana ammattiyhdistystoiminnassa lähes 20 vuotta; ensin SLJY:n hallituksen jäsenenä sekä seitsemän vuotta puheenjohtajana. Lisäksi Myrberg toimi Helsinki-Vantaan lennonjohtajien luottamusmiehenä noin 15 vuotta. Viime vuonna Myrberg jäi eläkkeelle.

-    YTYyn liittymisen aikana toimin SLJY:n puheenjohtajana. Pidimme paljon yhteyttä Suomen liikennelentäjien yhdistyksen kanssa, koska olimme muun muassa alivuokralaisena heidän Vantaan toimistollaan.

”Suhde YTYyn on syventynyt, kun on opittu tuntemaan alaa, ihmisiä ja toimintatapoja.”

Myrberg kertoo, että YTYn päälakimies Heikki Meskasen apu työehtosopimusneuvotteluissa on ollut korvaamaton. Lisäksi Meskanen on auttanut paljon muissa hallitustyöskentelyyn liittyvissä asioissa.

-    YTYn neuvottelijalla on paljon sellaista tietoa muiden alojen osalta, joka auttaa meitä hahmottamaan työmarkkinoiden ”isoa kuvaa”. Pienelle yhdistykselle jäsenistön edunvalvonta oman työn ja ammatillisen toiminnan ohessa on aikaa vievää, joten kaikki ulkopuolinen apu on tervetullutta. Joka alalla on omat mausteensa; Suomessa lennonjohtajilla on käytännössä vain yksi työnantaja, joten sen kanssa on vain kyettävä toimimaan.  

Meriliikenneohjaajat YTYyn lennonjohtajien perässä

Meriliikenneohjaajat ry (MLO) on vuonna 1998 perustettu ammattiyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa alusliikenteen ohjauksessa toimivien jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja. Meriliikenneohjaajissa on 77 työelämässä olevia jäsentä sekä 7 seniorijäsentä

Kuvassa: Tapio Kotkavuori (vasemmalla) ja Roy Myrberg (SLJY)

MLO:n puheenjohtaja Tapio Kotkavuori kertoo, että valtioneuvoston päätös yhtiöittää myös alusliikenneohjaus vuoden 2019 alusta pakotti heidät arvioimaan tilannetta kokonaan uudestaan.

-    Loppukesästä 2018 YTYn toiminnanjohtaja Mats Nyman otti yhteyttä minuun. Meriliikenneohjaajien päätöksessä myötävaikutti se, että SLJY oli myös liittymässä YTYyn. Molempien yhdistysten liittyminen tapahtui käytännössä samanaikaisesti lokakuussa 2018, Kotkavuori taustoittaa.

-    YTYyn liittymistä puolsi mahdollisuus vaikuttaa meidän omaan toimintaamme sekä YTYn edullinen jäsenmaksu. Mats Nymanin yhteydenoton jälkeen järjestimme ylimääräisen yhdistyskokouksen, jossa päätimme liittyä YTYyn, MLO:n varapuheenjohtaja Tomi Lahtinen kertoo.

Kotkavuoren työtausta on merenkulussa; alusliikenneohjausta hän on tehnyt vuodesta 2004 asti, sitä ennen vierähti muutama vuosi merillä. Ammattiyhdistystoiminnassa Kotkavuori on ollut mukana toistakymmentä vuotta. Puheenjohtajana hän on toiminut seitsemän vuoden ajan. Työssä hänelle on tärkeintä, että saa tehdä omaa koulutusta vastaavaa työtä.

Lahtisella, joka on yksi MLO:n perustajäsenistä, on pitkälti sama merenkulun tausta kuin Kotkavuorella.

-    Jouduin heinäkuun alussa luopumaan tarkkuutta vaativasta meriliikenneohjaajan työstäni terveydentilani muutosten vuoksi, ja sitä myöten vähitellen myös ay-tehtävistäni. Olen suuresti kiitollinen reilun parin vuosikymmenen työurastani meriliikenteenohjauksen parissa, ja siitä, että olen saanut olla mukana kehittämässä sekä työtämme että työehtojamme. Opettavaista ja antoisaa aikaa.  Meriliikenneohjaajat ry:n ay-toiminta on mielestäni YTY-yhteistyön myötä päätynyt tähänastisen kehityksensä huipulle. Mielenkiintoista ja ilahduttavaa sekin, Lahtinen kertoo.

”Lakiosaamista ja käytännön vinkkejä”

YTY-jäsenyys on tuonut mukanaan tapaamisia eri alan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Meriliikenneohjaajat on Ylempien toimihenkilöiden EPA-sektorin (Paltan erityisalat) jäsenyhdistys.  

-    Yhtiöittämisen myötä neuvotellaan enemmän omista asioista kuin aiemmin. Toki isommat sopimukset tehdään YTN:n kautta, mutta paikalliset sopimukset menevät Meriliikenneohjaajien kautta. Tämä on hyvä asia, vaikka viekin enemmän aikaa, Kotkavuori tiivistää.

Artikkeli on julkaistu YTY-lehdessä 4/2022. Kuva: Lassi Kaaria


Lisätietoa

Liittyminen jäsenyhdistyksiin
Tällainen on YTY: historia