Uutishuone

Esihenkilöä haastavat tiimin jaksaminen ja muutostilanteet

06.02.2023 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Lisääntynyt etätyöskentely nähdään enimmäkseen positiivisena

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n vuosittaiseen kyselyyn vastasi yli 1 600 jäsentä, joista 30 prosenttia työskentelee esihenkilönä ja lisäksi 20 prosentin työtehtäviin kuuluu toisten työnjohtamista ja tehtävien jakamista toisille työntekijöille.

Tiimin jaksamisongelmat kuormittavat esihenkilöitäkin

Esihenkilön työssä vastuu painaa, jopa kaksi kolmasosaa esihenkilöistä on huolissaan oman tiiminsä jaksamisesta. Yli puolet esihenkilöistä on sitä mieltä, että jaksamisongelmat johtuvat ainakin osittain työn liian suuresta määrästä. Lähes puolet pitävät yhtenä juurisyynä sitä, että johtamiseen ja esihenkilötyöhön ei ole käytettävissä riittävästi aikaa. Vain kolmasosan mielestä selitys jaksamisongelmille löytyy puutteista työvälineissä tai prosesseissa.

Esihenkilöiden tehtävänä on johtaa työtä, mutta he myös usein itse kärsivät ylätason huonosta johtamisesta. Pitkäjänteisyyden puute yritystoiminnassa, sekavat organisaatiot ja riittämätön ylätason ohjaus selittää monien mielestä jaksamisongelmia.

Pahinta on kuitenkin epävarmuus. Jatkuvat muutosneuvottelut ja muut muutostilanteet ovat stressaavia ja aiheuttavat turvattomuuden tunteita esihenkilöissä itsessään sekä koko tiimissä.

Merkittävä syy jaksamisongelmille on työn liian suuri määrä ja liian vähäiset resurssit. Tavoitteet on saatettu asettaa liian korkealle resursseihin nähden. Uusia asiantuntijoita ei välttämättä rekrytoida tarpeeseenkaan ja nykyisetkin saavat pelätä työnsä puolesta toimintaa jatkuvasti tehostettaessa. Stressiä aiheuttaa myös se, että esihenkilöt ja asiantuntijat joutuvat käyttämään aikaansa sellaisiin operatiivisiin asioihin, joita he eivät edes kunnolla osaa.

Joskus resursseja on yhteen laskettuna riittävästi, mutta työt eivät jakaudu oikeudenmukaisesti. Itseohjautuvuuden vaatimukset ja asiantuntijoille sälytetty suuri vastuu omasta työstä eivät aina tue kokonaisuutta oikealla tavalla. Joillakin työpaikoilla myös asiantuntijoiden suuri vaihtuvuus vaikeuttaa työntekoa.

Esihenkilöt lomailevat, mutta eivät keskeytyksettä

Yli 80 prosenttia esihenkilöistä pystyi pitämään vähintään kolme viikkoa yhtäjaksoista lomaa. Lähes 70 prosenttia on kuitenkin vastannut lomansa aikana sähköposteihin, puheluihin tai Teams-viesteihin vähintään viikoittain, yli viidesosa jopa muutaman kerran viikossa.
Tämä ei kuitenkaan onneksi suurelta osin selity esihenkilön oman esihenkilön yhteydenotoilla: jopa 78:aa prosenttia esihenkilöistä oma esihenkilö ei vaivannut loman aikana kertaakaan. Tiimiläiset sitä vastoin olivat viikoittain tai useammin yhteydessä 50:een prosenttiin esihenkilöistä.

Etätyössä enemmän plussaa kuin miinusta

Kaksi kolmasosaa esihenkilöistä on sitä mieltä, että esihenkilön tehtävät ovat muuttuneet haasteellisemmiksi etä- ja hybridityöskentelyn myötä. Alle kolmasosa kuitenkin katsoo, että etä/hybridityöskentely on vaikuttanut tiimin jaksamiseen negatiivisesti. Jopa 59 prosenttia esihenkilöistä on täysin (26 %) tai jokseenkin (33 %) eri mieltä väitteen kanssa, että tiimin jaksaminen olisi kärsinyt etä- ja hybridityöskentelyn myötä.

Etätyön kannatus onkin laajaa myös esihenkilöiden keskuudessa, tosin määrän osalta hieman maltillisempaa kuin asiantuntijoilla. Esihenkilöistä 51 prosenttia oli sitä mieltä, että sopiva etätyöpäivien määrä viikossa on vähintään kolme, kun vastaava osuus asiantuntijoilla oli 66 prosenttia. Kahta etäpäivää viikossa pitävät sopivana määränä esihenkilöistä 30 prosenttia ja asiantuntijoista 22 prosenttia. Vähintään kahta etäpäivää viikossa kannattavat siis esihenkilöistä 81 prosenttia ja asiantuntijoista 88 prosenttia.

Etätyömyönteisyydestä huolimatta esille tulivat spontaanien kohtaamisten puutteesta aiheutuvat haasteet merkitykselliseen yhteydenpitoon ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Asiaan kaivattiin enemmän ylätason ohjausta, asian jättäminen tiiminvetäjien vastuulle ei joidenkin mukaan aina johda oikeudenmukaiseen lopputulokseen.  Osa totesi joillakin tiimiläisillään olevan haasteita itsensä johtamisessa, mitä ongelmaa etätyöskentely voi pahentaa. Myös tiimiläisten erilaiset tarpeet ja toiveet haastavat esihenkilöitä – toiset tiimissä kaipaisivat enemmän yhteisöllisyyttä ja toiset haluaisivat olla koko ajan etätöissä. Yleisellä tasolla moni kuitenkin katsoi etätyöskentelyn parantaneen sekä tehokkuutta että jaksamista.

Sirpa Leppäluoto
Työmarkkinajohtaja, YTY

****

Artikkeli myös YTY-jäsenlehden numerossa 1/2023.
Aiheesta lisää Talouselämän Työelämä -osiossa 3.2.2023/ Tatu Sailaranta ja Talouselämän digilehdessä (viikko 5/2023).

 

 

 

 

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...