Uutishuone

Henkilöstön edustaja on tärkeässä roolissa

05.10.2020 | Blogit

Artikkelikuva

Henkilöstölle kannattaa valita edustaja, sillä se on tehokkain tapa saada työpaikkaa kehitettyä yhteistyössä.

Maaliskuun alussa tapasimme YTYn yhteyshenkilöitä eli työpaikkojen henkilöstön edustajia heille suunnatussa päivässä. Silloin emme voineet kuvitellakaan, että se jäisi tämän vuoden ainoaksi live-tapaamiseksi. Päivän aikana läpikäydyt neuvot henkilöstön edustajan tehtävästä ja työlainsäädännön perusasioista tulivat monille valitettavasti heti aktiiviseen käyttöön yt-neuvottelujen alkaessa koronakriisin myötä. Poikkeuslait toivat mukanaan valtavasti uutta opeteltavaa myös kokeneille luottamusmiehille.

Keväällä YTYn asiamiesten työpäivä koostui pitkälti YTYn yhteyshenkilöiden neuvonnasta sekä yhteistyöstä neuvottelujärjestö YTN:n toimijoiden kanssa. Pidimme huolta, että saimme nopeasti ajantasaista tietoa henkilöstöedustajien saataville. Luottamusmiesten yleisimmät yhteydenotot koskivat kutsua yt-neuvotteluihin. Näistä neuvotteluista lähes kaikki koskettivat yritysten erilaisia sopeuttamistoimia, eli pääsääntöisesti lomauttamisia ja irtisanomisia. Kävimme läpi perusaskeleet, kuten kuuluuko yritys yt-lain piiriin ja mitä aikoja neuvottelujen suhteen noudatetaan. Tilannetta hankaloitti alun asetelma, jossa poikkeuslaki ei ollut vielä voimassa ja työnantajan intresseissä oli nopeat neuvottelut jopa lakipykäliä oikoen. Yhteydenotoista näki kuitenkin, että meillä on YTYssä henkilöstön edustajina rautaiset hermot omaavia neuvottelijoita, jotka tekevät taustatyön tarkasti ja valmistautuvat neuvotteluihin hyvin. Useasti sain ilokseni huomata, että asia oli jo pitkälti hallussa ja keskusteluissa pääsimme lähinnä käymään läpi yksityiskohtia.

Toisinaan puheluista kävi ilmi, että henkilöstön edustajan kanssa neuvottelevalla toisella osapuolella, eli työnantajalla, asia ei ollut lainkaan hallussa. Silloin oli tärkeää käydä läpi luottamusmiehen kanssa työnantajan velvollisuuksia ja oikeuksia. Muistan hyvin puhelun, jossa selvisi, että työnantajan edustaja oli ymmärtänyt asioita väärin luettuaan niistä vain otsikkotasolla iltapäivälehdistä. Luottamusmies oli puhelumme jälkeen pyytänyt neuvotteluosapuolta kahville kanssaan ja käynyt läpi, miten prosessi menee ja kenellä on mitäkin vastuita. Hän oli muistuttanut edustavansa neuvottelupöydässä kaikkia ylempiä toimihenkilöitä ja korostanut, että hänen äänellään on pöydässä iso merkitys. Hän jopa neuvoi työnantajaa olemaan yhteydessä työnantajaliittoon. Myöhemmin sain kuulla, kuinka työnantaja oli kiittänyt epävirallisesta tapaamisesta ja pyytänyt, että he pitäisivät sellaisia säännöllisesti. Näin he voisivat jatkossa huolehtia paremmin työpaikan asioista yhteistuumin. Tämän upean luottamusmiehen ansiosta työpaikan neuvottelut päättyivät paremmin, kuin henkilöstö uskalsi edes toivoa. Kenenkään työsuhde ei päättynyt, vaan tilanteen kriittisin vaihe selvittiin osittaisilla lomautuksilla, juuri kuten luottamusmies oli esittänyt neuvotteluissa vaihtoehdoksi tilanteelle. Tulevat yhteiset kahvitauot takaavat sen, että ylempien toimihenkilöiden ääni on jatkossa kuuluvissa säännöllisesti ja työpaikkaa kehitetään henkilöstön kanssa yhteistyössä.

Henkilöstön edustaja voi olla nimikkeeltään esimerkiksi luottamusmies, luottamusvaltuutettu, yhteyshenkilö tai työsuojeluvaltuutettu. Nimike riippuu siitä, noudatetaanko työpaikalla jotakin työehtosopimusta vai mennäänkö pelkän lain mukaan. Kaikilla työpaikoilla ei kuitenkaan ole ketään edustamassa ylempiä toimihenkilöitä. Tällaisessa tilanteessa paras hetki valita edustaja on välittömästi. Mikäli henkilöstöstä ei ole valittu edustajaa, tulee työnantajan käydä muun muassa yt-neuvottelut läpi kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskettavat. Se ei varmasti palvele tarkoitustaan, joten on molempien kannalta järkevämpää, että henkilöstöä edustaa valittu henkilö toimikauden kerrallaan. On myös hyvä muistaa, että yt-neuvottelut eivät automaattisesti merkitse irtisanomisia tai lomautuksia. Vaikka ensimmäinen ajatus ja tunne kirjainlyhennyksestä tuokin meille pelkoa ja epävarmuutta, mahdollistaa yhteistoiminta hyvän ja organisaation toimintaa kehittävän jatkuvan keskustelun työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Me YTYssä autamme ja neuvomme, kuinka edustaja valitaan ja kerromme myös mitä mahdollisuuksia tehtävä tekijälleen antaa. Henkilöstön edustaja on nimittäin se, joka viimeisenä henkilöstöstä valot sammuttaa, eli tehtävä tuo hänelle irtisanomissuojaa. Hän on aitiopaikalla keskustelemassa työpaikan asioista ja oppii tuntemaan organisaation tilanteen laajasti. Tehtävään saa hyvän pohjan YTYn ja neuvottelujärjestö YTN:n koulutuksilla. Kauttamme verkostoidut myös toisten luottamustehtävissä toimivien kanssa.

YTYlle jokainen edustaja on tärkeä, jotta tieto kulkee molempiin suuntiin työelämässä. Yhteyshenkilöidemme kautta kuulemme kuulumisia työpaikoilta ja saamme arvokasta näkemystä, mihin työelämää tulisi kehittää ja mihin seuraavalla neuvottelukierroksella tulisi keskittyä. Ytyläisissä on liiton kokoon nähden paljon henkilöstön edustajia. On hienoa, että meidän riveistämme löytyy ihmisiä tekemään tärkeää työtä, josta koko työpaikka ja yhteiskunta hyötyy.

Satu-Maarit Urtti
asiamies