Uutishuone

ASIAn joulukorttirahat lapsiperheiden tueksi

18.12.2023 | Jäsenedut ja -palvelut, Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

Tänä vuonna lahjoitamme Ensi- ja turvakotien liitolle, joka on valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Liiton järjestöpäällikkönä toimiva Aki Siltaniemi on työskennellyt järjestöissä jo yli 20 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä. Järjestöuransa hän aloitti Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa tutkijana ja tutkimuspäällikkönä. Sen jälkeen SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä kehittämispäällikkönä ja edunvalvontapäällikkönä. Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkönä hän on työskennellyt nyt nelisen vuotta.

Apua ja tukea tarvitsevien huomioiminen

Sosiaali- ja terveysjärjestötyö sekä mahdollisuus vaikuttaa heikommassa asemassa olevien asemaan eri tavoin on aina kiinnostanut Siltaniemeä. Järjestömaailma on tarjonnut näköalapaikan yhteiskuntaan ja päätöksentekoon. Se on antanut myös mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että apua ja tukea tarvitsevien tilanne huomioidaan paremmin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja heidän asemansa lainsäädännössä tunnistettaisiin paremmin.

-    Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tukevat heikossa ja vaikeassa tilanteessa olevia perheitä ja me keskusjärjestössä pyrimme tukemaan yhdistyksiä siten, että he voisivat tehdä auttamistyötään mahdollisimman hyvin.

Ensi- ja turvakotien liiton erityisyys lapsi- ja perhejärjestöjen kentällä kytkeytyy siihen, että liitolla on pitkät ja vahvat perinteet erityisesti vauvaperheiden tukemisessa, vaikkakin nykyään liiton eri toimintamuodot koskettavat myös laajasti erilaisia perheitä, lapsia ja nuoria.

Perheiden avuntarve kasvaa koko ajan

Erityisesti koronan aikana avuntarpeiden määrä kasvoi. Yhteydenottoja tuli yhteensä 23 000, ennen koronaa luku oli 17 000. Siltaniemi painottaa, että yhteydenottojen taustalla voi olla monia syitä. 

-  Korona-aikana perheet joutuivat viettämään paljon aikaa yhdessä. Joissakin perheissä henkinen kuorma alkoi kasvaa mitä pitempään poikkeusaika kesti. Poikkeusaikana monet palvelut olivat kiinni eikä apua ollut helposti saatavilla, aika kärjisti tilanteita.

Kuvassa: Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkö Aki Siltaniemi

Korona-aikana Ensi- ja turvakotien liitto avasi chatin, joka on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Chatissa voi jutella mieltä painavista asioista kuten vanhempien erosta, riitelystä tai väkivallasta kotona, päättyneestä seurustelusuhteesta tai jos perheenjäsentä on satutettu.

Kulunut syksy on tuonut mukanaan paljon muutoksia ja leikkauksia myös sosiaalialalle. Hallituksen suunnitellut leikkaukset voivat muodostua yhteisvaikutuksiltaan kohtuuttomiksi jo heikommassa asemassa oleville lapsiperheille.

Siltaniemi nostaakin tämän erityiseksi huolenaiheeksi. Leikkausten ei pitäisi kohdistua liian yksipuolisesti joihinkin ryhmiin kuten lapsiperheisiin.

-  Aiemmin meillä oli toimiva turvaverkko, jonka tehtävänä on taata kohtuullinen elintaso heille, joiden toimeentulo ei ole muutoin riittävä. Nyt etuuksia ollaan leikkaamassa, millä on kumulatiivisia vaikutuksia.

-  Toimeentulotukeen ei näillä näkymin ole tulossa leikkauksia, mutta hallituksen esittämät leikkaukset vaikuttavat kuitenkin siihen, että yhä useampi pienituloinen joutuu toimeentulon varaan. Ollaan ns. pakkotilanteessa. Tällä on useita seurausvaikutuksia kuten eroja, väkivallan lisääntymistä sekä tinkimistä lasten harrastuksista, ruuasta ja lääkkeistä.

Tulevaisuudessa Ensi- ja turvakotien liiton toiminnalle on Suomessa entistäkin suurempi tarve. Siltaniemen kertomat luvut ovat kylmää luettavaa: noin 20 prosentilla odottavista äideistä on mielenterveysongelmia, noin 6 prosenttia äideistä on päihderiippuvaisia ja joka kolmannes 6. luokkalaisista lapsista on kokenut joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Apua tarvitsevien yhteydenottojen määrä ei siis ole ainakaan vähenemään päin.

Siltaniemi haluaa painottaa, että lapset ja nuoret ovat tärkein investointimme tulevaisuuteen. Vaativan arjen ja muutosten keskellä kaikki saatu tuki ja turva on tarpeen. Avun tarpeessa olevia voi auttaa monella tapaa kuten tekemällä lahjoituksen, jo pienikin summa auttaa paljon.

”Suuret ja lämpimät kiitokset lahjoituksestanne Ensi- ja turvakotien liiton puolesta”, kiittää Siltaniemi.

Näin voit auttaa

 ETKL Pähkinänkuoressa

 • Tunnettu ja arvostettu valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestö sekä lapsi- ja perhejärjestö
 • Perustettu 1945
 • 31 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea
 • Jäseniä jäsenyhdistyksissä yhteensä yli 4 000
 • Vapaaehtoisia jäsenyhdistyksissä ja liitossa yhteensä noin 1 700
 • Palkattua henkilöstöä liitossa noin 45, jäsenyhdistykset mukaan lukien yhteensä n. 800
 • Apua saaneita yhteensä noin 23 000 henkilöä vuodessa, ryhmätoiminnasta lähes saman verran
 • Ensi- ja turvakotienliitto

 

Artikkeli on julkaistu ASIAn jäsenlehdessä 04/2023. Teksti: Heidi Salonen Kuvat: Aki Siltaniemi/ Ensi- ja turvakotien liitto, Adobe Stock

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13

 • Lue lisää aiheesta

  Loading...