Tietopankki työsuhteesta

Sairastuminen loma-aikana

Työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Vuosilomalain omavastuupäivien laillisuus on riitautettu ja EU-tuomioistuimen tutkittavana. Toistaiseksi oikeustila on seuraava:

Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun (eli 31.3) mennessä kestänyt alle vuoden, lakisääteistä vuosilomaa on ansaittu 24 päivää, ja jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt yli vuoden, 30 päivää.

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa työkyvytön, loma on ilman omavastuuta siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Työntekijällä on oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Työkyvyttömyys ei automaattisesti siirrä vuosilomaa. Vuosilomalain mukaan loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän nimenomainen pyyntö. Työnantajan ei tarvitse oma-aloitteisesti tehdä päätöstä loman siirtämisestä. Siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan lähtökohtaisesti joko kyseisessä työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen määrittämää tai sen puuttuessa yrityksen omaa käytäntöä työkyvyttömyyden perusteiden toteamisessa.  Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä lääkärintodistusta tai muuta työnantajan hyväksymää luotettavaa selvitystä.

<< Takaisin