Tietopankki työsuhteesta

Palkan muuttaminen

Työnantaja ei voi muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, eli tehdä esimerkiksi palkan alentamista, yksipuolisesti. Poikkeuksena tästä on ainoastaan se tilanne, että työnantajalla on koko työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava syy. Kun työntekijän työtehtävät säilyvät ennallaan, on korkein oikeus lisäksi edellyttänyt, että palkkojen alentamisen tulee olla esimerkiksi yhdessä muiden tervehdyttämiseen tähtäävien toimien kanssa yrityksen toiminnan tappiollisuuden johdosta välttämätöntä yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Vastaavasti yrityssaneeraustilanteessa palkkojen alentamisen tulee yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa välttämätöntä yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, työnantajalla saattaa olla oikeus muuttaa palkkaa yksipuolisesti, tiettyjä muodollisuuksia noudattamalla, ja muutokset tulevat voimaan irtisanomisajan kuluttua.


<< Takaisin