Tietopankki työsuhteesta

Luontoisedut

Luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamaa korvausta työntekijälle. Edut ovat useimmiten jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia. Luontoisetuja ovat esimerkiksi ateriaetu, puhelinetu, autoetu, asuntoetu ja työsuhdematkalippu. Muita työsuhde-etuuksia voivat olla esimerkiksi vapaaehtoiset eläke- ja sairauskuluvakuutukset, oikeus käyttää työnantajan omistamaa loma-asuntoa, työhön liittymättömät matkat, työnantajan kustantama kotiapu sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit.

Luontoisetu on veronalaista palkkaa aivan kuten rahapalkkakin. Rahapalkan maksaminen ei ole luontoisetujen saamisen edellytyksenä, vaan palkkana voi olla pelkästään luontoisetuja. Luontoisetu voidaan antaa "vapaana" etuna tai työnantaja voi periä siitä korvauksen. Jos työnantajalle maksettu korvaus on vähintään edun luontoisetuarvon suuruinen, verotettavaa etua ei synny.

Ennen työsuhde-edun käyttöön ottoa kannattaa selvittää sen vaikutukset verotukseen ja onko sen käyttö taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi työsuhdepuhelimen verotusarvo on 20 euroa kuukaudessa. Puhelinetu kannattaa, jos puhelimen yksityiskäyttö ylittää sen verotusarvon.

Ennen työsuhde-edun vastaanottamista kannattaa selvittää myös siihen liittyvät sitoumukset. Mahdolliset ongelmat ilmenevät usein silloin, kun työntekijä on lähdössä yrityksestä, esim. auton leasing-sopimus.

Asuntoetu

Jos olet saanut asunnon käytettäväksesi työ- tai virkasuhteen perusteella tai asunto kuuluu palkkaan, saat verotettavaa asuntoetua. Asunnon arvoon vaikuttavat asunnon ikä, perusparannukset sekä pinta-ala. Lisäksi pääkaupunkiseudun asuntojen verotusarvo on korkeampi kuin muualla Suomessa sijaitsevien asuntojen.

Verohallinto vahvistaa asuntoedulle kuukausikohtaisen perusarvon ja neliömetrikohtaisen arvon, joka lisätään perusarvoon. Asuntoedun verotusarvo ei voi olla tätä suurempi, mutta joissakin tapauksissa arvoa voidaan alentaa. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos kyseessä on talonmiehen asunto tai asuntoa käytetään myös edustustilana.

Autotallietu

Jos työnantaja antaa käyttöösi asunnon yhteydessä tai läheisyydessä olevan autotallin tai autopaikan, saat verotettavaa autotallietua. Sen sijaan työaikana työpaikalla käytössä olevasta autotallipaikasta ei synny verotettavaa etuutta.

Autoetu

Jos sinä tai perheesi olette käyttäneet yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, siitä syntyy autoetua. Yksityisajoihin kuuluvat myös asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Autoetu voi olla vapaa autoetu tai auton käyttöetu. Vapaa autoetu on kyseessä, kun työnantaja maksaa kaikki autosta johtuvat kustannukset. Käyttöetutapauksessa maksat itse ainakin polttoainekulut. Autoedun arvo on yleensä kiinteä kuukausikohtainen summa. Myös kilometrikohtaista arvoa voi käyttää, mutta silloin yksityisajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa, jonka perusteella kilometrit lasketaan.

Autoedun arvoon vaikuttavat auton hankintahinta, käyttöönottovuosi sekä lisävarusteet. Joissakin tilanteissa kaavamaisesti laskettuun autoedun arvoon voidaan tehdä muutoksia. Muutoksille voi olla perusteita esimerkiksi silloin, jos  työajoja on ollut kalenterivuoden aikana yli 30 000 km tai ajopäiväkirjamerkintöihin perustuvat yksityisajot ovat vähäisiä.

Puhelinetu

Jos soitat puhelimella vapaa-aikana yksityispuheluja ja työnantaja maksaa myös ne, saat työnantajalta verotettavaa puhelinetua. Verohallinnon luontoisetupäätöksessä on määritelty, mitä kuluja puhelinetu kattaa. Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä ei sisälly puhelinetuun, vaan se verotetaan erikseen. Sen sijaan tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö on verotonta.

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalippu on työntekijälle verotonta 300 euroon asti. Verotonta on myös lipun hinta 600 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 3 400 euroon asti.

Muut työsuhde-edut

Jos työsuhde-edun arvoa ei ole määritelty Verohallinnon päätöksessä, edun arvona pidetään käypää arvoa. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi kodinhoitoetu, vene-etu ja palkkiomatka. Poikkeuksena on kodinhoitoetu silloin, jos työnantaja maksaa hoitajan huolehtimaan sairaan lapsen hoidosta enintään neljäksi päiväksi. Tällainen työnantajan tilapäinen hoidon järjestely on verotonta työntekijälle.

<< Takaisin