Fakta om ASIA

ASIA i ett nötskal

ASIA är sakkunnigas, högre tjänstemäns och chefers intressebevakningsorganisation.
Medlemskapet baserar sig inte på examen eller sektor utan på positionen i arbetslivet. De flesta av våra medlemmar jobbar inom teknologi-, ict-, finans-, handel-, logistik- samt industrisektorn.

Vårt tidigare namn var Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf. Förbundet böt namn år 2023. 

Personlig rådgivning

Vi koncentrerar oss på det väsentliga, dvs. att betjäna våra medlemmar. Vi erbjuder individuella och högklassiga rådgivnings-, intressebevaknings- och medlemstjänster.

Våra medlemmar är försäkrade i KOKO-kassan, som är en av Finlands största arbetslöshetskassor.

Medlemsföreningar

Av ASIA:s drygt 11 000 medlemmar är cirka 20 procent anslutna genom en medlemsförening. Våra medlemsföreningar är

 • FAPA ry
 • Finavian Tekniset FT
 • Finnish Aviation Professionals ry (FAP)
 • Finnish Helicopter Pilots Association FHPA
 • JTF Pilots ry
 • Jetflite Pilots' Association JFPA 
 • Luotsiliitto ry
 • Meriliikenneohjaajat ry
 • Norwegian Pilots Union Finland ry
 • Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry
 • Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry
 • Yleisradion Päälliköt ja Ylemmät toimihenkilöt ry

ASIA hör till Akava och förhandlingsorganisationen YTN

ASIA hör till Akava och deltar i styrelsens och de olika utskottens beslutsfattande. Akava har 615 000 medlemmar. Läs mera på www.akava.fi.
Akavas förhandlingsverksamhet på privata sektorn sköts av Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry (De högre tjänstemännen YTN). ASIA deltar med sina förhandlare och jurister i YTN:s förhandlingsverksamhet och beslutsfattande. YTN har 180 000 medlemmar. Läs mera på www.ytn.fi.