Arbetsavtalsfrågor

Arbetsavtalsrådgivning för dina behov

Du når våra jurister enkelt per telefon. De ger dig råd i frågor som gäller din anställning och ditt arbetsavtal. De vanligaste frågorna gäller avtalens giltighet, sekretessavtal, resetider, arbetstider och övertid eller studie- och familjeledigheter.

Arbetsavtal

Det lönar sig att vara noggrann då man ingår ett arbetsavtal, speciellt inom sektorer där kollektivavtal saknas. Låt ASIA:s jurist läsa igenom ditt arbetsavtal innan du undertecknar det.

Uppsägningar och konflikter

Vid uppsägningar och konflikter kan man behöva råd och stöd – och snabbt. Våra erfarna jurister vet ifall arbetsgivarens bud är lagliga och hur du kan gå till väga.
Som medlem kan du också få förhandlingsstöd. Vår jurist förhandlar direkt med din arbetsgivare och försöker nå en hållbar lösning enligt dina behov. 
Ifall förhandlingarna inte leder till resultat har vi ansvars- och rättsskyddsförsäkring för att täcka kostnaderna vid eventuella rättsprocesser.