Kontakt

Kontaktinformation

Specialister och Chefer ASIA rf
Postadress: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
Besöksadress: Klockbron 7 (Akavahuset)

Kontorets öppethållningstider: kl. 8.30-16
Växel: (09) 2510 1310 (på finska)
Epost: asia@asia.fi

Arbetsavtalsrådgivning

må-fre 08.30-12.00
Telefon (09) 2510 1350
E-post: tyosuhdeneuvonta@asia.fi
Rådgivningstjänsterna ges på finska och engelska

Verksamhetsledare

Mats Nyman
tel. 050 328 1236
mats.nyman@asia.fi

Styrelsens ordförande

Ralf Holmlund
tel. 040 574 5832
ralf.holmlund@asia.fi