Arbetsavtalsfrågor

Arbetslöshet och permittering

Vi försäkrar våra medlemmar i Kassan för högt utbildade KOKO-kassan. 

Läs mer på www.kokokassa.fi.

Lotsförbundets och Finavian Tekniset FT medlemmar hör till AARIA-kassan. Läs mer på Aariakassa.fi.

Våra jurister och ombudsmän ger dig råd i samband med uppsägningar och permitteringar. Tag kontakt så ger vi råd hur du skall handla.

Företagare

Företagare har ett eget arbetslöshetsskydd. Om du eller din familj äger en tillräckligt stor andel i ett företag kan du räknas som företagare. Läs mer på Företagarkassan.