Service

Medlemsförmåner och service

Arbetsavtalsrådgivning

Vi har specialiserat oss på personlig rådgivning om arbetsförhållanden. Vi svarar sakkunnigt på frågor om avtal och anställning. Vi ger nyttiga råd alltifrån ingående av arbetsavtal till alla skeden i arbetsförhållandet. 

Arbetslöshetsskydd

I ASIA:s medlemsavgift ingår din arbetslöshetsförsäkring. Vi försäkrar våra medlemmar i Kassan för högt utbildade KOKO-kassan. Du är berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning då du varit medlem i någon arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och samtidigt förvärvsarbetat. Du går inte miste om denna rätt genom att byta arbetslöshetskassa ifall ditt nya medlemskap börjar inom 30 dagar från det föregåendes upphörande.

Karriärtjänster

Genom ASIA får du tillgång till tiotals utbildningar och kurser årligen. Utbildningarna kretsar främst kring förmäns och sakkunnigas arbetslivsfrågor. I samband med arbetslöshet stöder vi dig att bli bättre på att söka jobb. Läs mer (endast på finska).

Försäkringsskydd

Till vår medlemsavgift hör bl.a. olycksförsäkring för fritid och reseförsäkring samt rättsskyddsförsäkring i angelägenheter om arbetsförhållanden. Läs mer (endast på finska).

Semesterstugor

ASIA:s medlemmar har tillgång till tre semesterstugor som finns i Levi, Himos och Vierumäki. Stugor (finns endast på finska)