Medlemskap

Vill du kontrollera eller ändra dina medlemsuppgifter?

Du kan själv ändra dina uppgifter via länken nedan (enbart på finska).
På sidan kan du kolla dina

  • personuppgifter
  • medlemsuppgifter
  • anställningsuppgifter
  • medlemsavgift och betalningssätt

Medlemsuppgifter