Startsida

Stöd genom hela din arbetskarriär

Specialister och Chefer ASIA rf är intressebevakningsorganisationen för chefer och sakkunniga på privata sektorn.

ASIA erbjuder personlig service. Våra erfarna jurister känner både lagstiftningen och praxis i arbetslivet. Du når dem både per epost och per telefon. Som medlem får du också arbetslöshetsförsäkring genom vår kassa, rådgivning gällande arbetsliv och arbetslöshet samt en massa andra medlemsförmåner.

ASIA:s medlemsavgift är bland de förmånligaste på marknaden, endast 23,75 €/mån dvs. 285 €/år.

Läs mera >